Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 20

ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy liệt kê các phương thức thanh toán tại bộ phận lễ tân khách sạn? Khi thanh toán bằng tiền mặt nhân viên lễ tân cần lưu ý những gì? Câu 2: (2 điểm) Anh/ chị hãy nêu ưu, nhược điểm của phương pháp đánh giá thành tích theo thang điểm?

pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Lượt xem: 1051 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 20, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 5 (2012 – 2015) NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: QTKS – LT 20 Hình thức thi: Viết Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi) ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy liệt kê các phương thức thanh toán tại bộ phận lễ tân khách sạn? Khi thanh toán bằng tiền mặt nhân viên lễ tân cần lưu ý những gì? Câu 2: (2 điểm) Anh/ chị hãy nêu ưu, nhược điểm của phương pháp đánh giá thành tích theo thang điểm? Câu 3: (2 điểm) Trình bày quy trình và tiêu chuẩn phục vụ rượu vang đỏ? Phần 2: Phần tự chọn (3 điểm) - Thời gian: 30 phút Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. Ngày thángnăm 2015 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI
Tài liệu liên quan