Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 35

ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 6 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy phân tích các bước trong quy trình làm thủ tục nhận buồng và đăng ký khách sạn cho khách lẻ? Câu 2: (2 điểm) Giải thích thuật ngữ “Bàn giao cuối ca”. Hãy nêu các công việc chính khi bàn giao ca?

pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Lượt xem: 1139 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 35, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 5 (2012 – 2015) NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: QTKS – LT 35 Hình thức thi: Viết Thời gian: 90 phút (không kể thời gian chép/giao đề thi) ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 6 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy phân tích các bước trong quy trình làm thủ tục nhận buồng và đăng ký khách sạn cho khách lẻ? Câu 2: (2 điểm) Giải thích thuật ngữ “Bàn giao cuối ca”. Hãy nêu các công việc chính khi bàn giao ca? Câu 3: (2 điểm) Anh/ chị hãy trình bày trình tự và nguyên tắc chung khi đặt bàn? Phần 2: Phần tự chọn (3 điểm) -Thời gian: 30 phút Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. Ngày tháng năm 2015 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI