Một số biện pháp phát triển năng lực giáo dục con của cha mẹ học sinh trung học cơ sở

Tóm tắt. Bài báo tập trung phân tích các biện pháp tác động nhằm phát triển năng lực giáo dục con của các bậc cha mẹ. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu thực trạng và nhu cầu của các bậc cha mẹ, nhóm nghiên cứu xây dựng 4 biện pháp cơ bản: Thành lập câu lạc bộ cha mẹ, bồi dưỡng năng lực giáo dục con theo khoa học cho cha mẹ, ứng dụng CNTT trong việc phát triển bền vững năng lực giáo dục cho cha mẹ, tuyên truyền phổ biến cơ chế, chính sách quy định về giáo dục gia đình và phát triển năng lực giáo dục cho cha mẹ học sinh. Trong đó biện pháp thành lập câu lạc bộ cha mẹ là biện pháp gốc, trên cơ sở đó triển khai các biện pháp còn lại. Các biện pháp được triển khai thử nghiệm tại hai trường THCS Cổ Nhuế 2 và THCS Nhật Tân, thành phố Hà Nội.

pdf14 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số biện pháp phát triển năng lực giáo dục con của cha mẹ học sinh trung học cơ sở, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HNUE JOURNAL OF SCIENCE DOI: 10.18173/2354-1075.2017-0165 Educational Sci., 2017, Vol. 62, Iss. 9, pp. 190-203 This paper is available online at MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIÁO DỤC CON CỦA CHAMẸ HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Vũ Thị Khánh Linh Khoa Tâm lí - Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Bài báo tập trung phân tích các biện pháp tác động nhằm phát triển năng lực giáo dục con của các bậc cha mẹ. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu thực trạng và nhu cầu của các bậc cha mẹ, nhóm nghiên cứu xây dựng 4 biện pháp cơ bản: Thành lập câu lạc bộ cha mẹ, bồi dưỡng năng lực giáo dục con theo khoa học cho cha mẹ, ứng dụng CNTT trong việc phát triển bền vững năng lực giáo dục cho cha mẹ, tuyên truyền phổ biến cơ chế, chính sách quy định về giáo dục gia đình và phát triển năng lực giáo dục cho cha mẹ học sinh. Trong đó biện pháp thành lập câu lạc bộ cha mẹ là biện pháp gốc, trên cơ sở đó triển khai các biện pháp còn lại. Các biện pháp được triển khai thử nghiệm tại hai trường THCS Cổ Nhuế 2 và THCS Nhật Tân, thành phố Hà Nội. Từ khóa: Biện pháp, năng lực, năng lực giáo dục con, cha mẹ, học sinh THCS. 1. Mở đầu Giáo dục gia đình là giáo dục nền tảng, có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự hình thành phát triển tâm lí, nhân cách của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, vấn đề giáo dục gia đình hiện nay đang tồn tại rất nhiều bất cập. Vì thế rất nhiều hệ lụy đã nảy sinh từ thực trạng này. Các tác giả Lưu Song Hà [1]; Trương Thị Khánh Hà [3]; Vũ Thị Khánh Linh và Nguyễn Duy Thế [5]; nhóm nghiên cứu của Đặng Hoàng Minh [7] đã đề cập đến những hiện tượng có ảnh hưởng nghiêm trọng từ việc thiếu sự quan tâm giáo dục từ phía gia đình như: trẻ nổi loạn gây mất trật tự an ninh xã hội, trẻ bị lôi kéo bởi những tổ chức xấu nhằm thực hiện các hoạt động phi pháp... Hiện tượng này không chỉ ảnh hưởng đến hạnh phúc, sự ổn định của 1 gia đình mà còn có những ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của nhiều thế hệ trẻ và sự hưng thịnh của cả 1 quốc gia. Hơn nữa, trong quá trình giáo dục con của các bậc cha mẹ vẫn tồn tại rất nhiều bất cập. Tồn tại lớn nhất, mang tính phổ quát trong việc giáo dục con của các bậc cha/mẹ là chủ yếu dựa trên kinh nghiệm truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác hoặc qua quan sát người khác (nội dung và năng lực giáo dục con của cha mẹ nặng theo truyền thống), chưa thực sự theo khoa học. Đây là một nghịch lí và làm suy giảm hiệu quả giáo dục gia đình. Trong số các công việc của cá nhân và xã hội, giáo dục trẻ em là công việc hệ trọng và phức tạp bậc nhất, đòi hỏi phải có hiểu biết và kĩ năng khoa học. Nhờ có các thành tựu của khoa học giáo dục, ở các nước phát triển, ngày nay xu Ngày nhận bài: 15/4/2017. Ngày nhận đăng: 2/7/2017 Liên hệ: Vũ Thị Khánh Linh, e-mail: vuthikhanhlinh@gmail.com. 190 Một số biện pháp phát triển năng lực giáo dục con của cha mẹ học sinh trung học cơ sở hướng phổ biến trong giáo dục con của các bậc cha mẹ là tri thức, kĩ năng giáo dục theo khoa học cùng với những giá trị cốt lõi truyền thống và hiện đại. Trong khi đó, những nghiên cứu về NLGD con của cha mẹ đã cho thấy nhiều bậc cha mẹ vẫn giáo dục con theo kinh nghiệm. Điều này tác động, chi phối mạnh mẽ đến mọi hoạt động giáo dục gia đình, từ định hướng giá trị cốt lõi đến xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp và phương tiện giáo dục con của cha mẹ. [3];[4];[6]. Các tác giả Lưu Song Hà [2]; Vũ Thị Khánh Linh [6], Lê Minh Nguyệt [9] đã chỉ ra rằng trong quá trình giáo dục con, nhiều bậc cha mẹ, chưa hiểu rõ đặc điểm tâm lí lứa tuổi và tâm lí cá nhân của con mình. Từ đó phát sinh hàng loạt vấn đề về mâu thuẫn tâm lí trong quá trình tương tác giữa cha mẹ và con như: thiếu tôn trọng, thông cảm, yêu cầu quá cao đối với con..., việc xác định nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục con không phù hợp, việc ứng xử, giao tiếp giữa cha mẹ với con thường gặp khó khăn, hiệu quả giáo dục không cao. Sự phối hợp giữa giáo dục nhà trường và giáo dục gia đình của nhiều bậc cha mẹ chưa thực sự thống nhất và hữu cơ, giáo dục gia đình chưa hỗ trợ tích cực (thậm chí đi ngược) giáo dục nhà trường, từ việc thống nhất mục tiêu giáo dục đến phối hợp các yêu cầu, hành động của nhà trường và cha mẹ trong giáo dục học sinh. Hiện nay, có nhiều trung tâm, tổ chức đã nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển năng lực giáo dục con của cha mẹ và cũng có nhiều hình thức đã được tổ chức nhằm mục đích này. Tuy nhiên, hiệu quả không cao và cũng chưa thực sự đáp ứng nhu cầu của phụ huynh [7]. Các nghiên cứu của tác giả Trương Thị Khánh Hà [3], Vũ Thị Khánh Linh [6], Lê Minh Nguyệt [10] đã chỉ ra khá nhiều nguyên nhân dẫn đến hiệu quả giáo dục con của nhiều cha mẹ không cao do các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội; sự tác động của cơ chế, chính sách của nhà nước đối với vấn đề giáo dục gia đình... Tuy nhiên, yếu tố có tính chất quyết định trực tiếp là do năng lực giáo dục của cha mẹ còn hạn chế. Vì vậy, nâng cao năng lực giáo dục con cho cha mẹ học sinh là nhu cầu cấp thiết hiện nay. 2. Nội dung nghiên cứu 2.1. Khách thể và phương pháp nghiên cứu Từ kết quả nghiên cứu thực trạng chúng tôi lựa chọn 100 gia đình trong đó năng lực giáo dục con và các tiểu năng lực giáo dục con của cha mẹ ở mức thấp nhất trong tổng số 1000 gia đình được chúng tôi khảo sát. Việc nghiên cứu thực trạng diễn ra trên 3 quận nội thành là Quận Tây Hồ, quận Cầu Giấy, Quận Bắc Từ Liêm và trên 5 trường THCS thuộc 3 quận trên. Nhưng do các biện pháp tác động đa dạng và cần phải có sự tham gia đồng lọat của các phụ huynh trong một thời gian dài nên chúng tôi không thể thực nghiệm trên các địa bàn, các trường khác nhau. Vì thế, khi lựa chọn mẫu nghiệm thể tiến hành thực nghiệm chúng tôi tập trung thực nghiệm tại 2 trường: THCS Cổ Nhuế 2 và THCS Nhật Tân - Hà Nội. Trong đó, 50 cha, mẹ thuộc trường THCS Cổ Nhuế 2 và 50 cha, mẹ thuộc trường THCS Nhật Tân. 2.2. Phương pháp nghiên cứu Để tìm hiểu tính hiệu quả và tính khả thi của các biện pháp được đề xuất, chúng tôi sử dụng phương pháp thực nghiệm là chủ yếu. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sử dụng phương pháp điều bằng bảng hỏi về NLGD con của cha mẹ để đánh giá trước thực nghiệm và sau từng đợt thực nghiệm. Cùng với các phương pháp bổ trợ khác như phương pháp phỏng vấn, phương pháp điều tra quan sát, phương pháp xử lí số liệu bằng thống kê toán học. Quá trình thực nghiệm được tiến hành theo hai giai đọan, hai lần tác động. Kết quả thực nghiệm lần một, lần hai sẽ dùng để đối chứng với kết quả trước khi tác động. Có nghĩa là mẫu thực nghiệm cũng đồng thời là mẫu đối chứng. 191 Vũ Thị Khánh Linh 2.3. Kết quả nghiên cứu 2.3.1. Các biện pháp phát triển năng lực giáo dục con của cha mẹ học sinh trung học cơ sở 2.3.1.1. Thành lập CLB "Nghe con - con nói, nói con - con nghe" a. Câu lạc bộ "Nghe con - con nói, nói con - con nghe" là gì? Câu lạc bộ là danh từ của tiếng nước ngoài, đây là một cụm từ muốn nói về một tổ chức được thành lập theo sự tự nguyện của mỗi người có chung một mục đích. Từ mục đích này mà đề ra chương trình hoạt động của mình sao cho phù hợp với khả năng và thời gian rỗi của các thành viên. Khi hoạt động câu lạc bộ đã lớn mạnh, số hội viên đông thì có thể chia ra các nhóm nhỏ hơn để đáp ứng được nhu cầu và sở thích riêng biệt hơn. Câu lạc bộ là hình thức tập hợp nhiều người trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị hoặc trong xã hội, tự nguyện tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, khoa học, kĩ thuật, văn hoá, nghệ thuật, thể thao, giải trí, vv. Câu lạc bộ "Nghe con - con nói, nói con - con nghe" là một tập hợp các phụ huynh có chung mục đích nâng cao năng lực giáo dục con của bản thân, cùng nhau chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình giáo dục con, giúp cho việc giáo dục con đúng hướng, đạt được hiệu quả tốt đẹp. b. Mục đích của CLB "Nghe con - con nói, nói con - con nghe" - Nhằm nâng cao nhận thức của các bậc phụ huynh, tăng cường hiệu quả công tác giáo dục gia đình, kết nối các nhóm phụ huynh với nhau để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giáo dục con giữa các bậc phụ huynh. - Tạo điều kiện cho các thành viên Câu lạc bộ có điều kiện giao lưu trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kĩ năng về nuôi, dạy con tốt nhằm thực hiện hiệu quả quá trình giáo dục con của mình. - Góp phần đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm khuyến khích các gia đình quan tâm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. - Gặp gỡ, trao đổi với các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục gia đình. c. Nội dung sinh hoạt của CLB "Nghe con - con nói, nói con - con nghe" - Tuyên truyền các kiến thức về nuôi con theo khoa học (dinh dưỡng cho trẻ em, nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ trong giai đoạn phát triển, đặc điểm tâm sinh lí của trẻ giai đoạn dậy thì, . . . ); - Tập huấn các phương pháp dạy con (đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi; giáo dục trẻ vị thành niên; giáo dục kĩ năng sống cho trẻ em; giáo dục giới tính, tình bạn, tình yêu; giáo dục trẻ em phòng ngừa tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; phòng, chống lạm dụng tình dục trẻ em; phòng, chống sử dụng lao động trẻ em . . . ); - Tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, tư vấn về quyền và nghĩa vụ của trẻ em và việc bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của trẻ em; - Giáo dục gia đình (tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, bình đẳng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, đạo đức, lối sống, giao tiếp, ứng xử trong gia đình. . . ). d. Đối tượng tham gia Đối tượng tham gia là những phụ huynh có con cùng học trong trường THCS Nhật Tân và THCS Cổ Nhuế 2 Là những bậc phụ huynh có chung nhu cầu và mục tiêu năm bắt, chia sẻ kinh nghiệm giáo 192 Một số biện pháp phát triển năng lực giáo dục con của cha mẹ học sinh trung học cơ sở dục con ở độ tuổi THCS 2.3.1.2. Tổ chức bồi dưỡng năng lực giáo dục con theo khoa học cho cha mẹ a. Mục đích của biện pháp Cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về giáo dục toàn diện cho thiếu niên (ở độ tuổi từ 11 – 12 đến 14 – 15 tuổi) cho các bậc cha mẹ. Từ đó giúp cha mẹ vận dụng những kiến thức, kĩ năng này trong thực tiễn giáo dục con cái tại gia đình, hình thành những kĩ năng giáo dục con theo khoa học một cách thuần thục cho cha mẹ góp phần phát triển năng lực giáo dục con của các bậc cha mẹ trong nhóm khách thể thực nghiệm. Tiến tới nhân rộng mô hình tại các cơ sở giáo dục có nhu cầu. b. Nội dung bồi dưỡng Căn cứ vào thực trạng, những yếu tố ảnh hưởng đến NLGD của cha mẹ, nhu cầu của các bậc cha mẹ, chúng tôi đề xuất một số nội dung tập huấn như sau: Nội dung 1: Nâng cao nhận thức của cha mẹ về đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi thiếu niên. Nội dung 2: Cải thiện năng lực giáo dục theo hướng tích cực bằng cách hình thành cho cha mẹ kĩ năng lắng nghe và trò chuyện với con, hình thành các bước xử lí vấn đề cơ bản trước những tình huống giáo dục khác nhau. Nội dung 3: Hình thành kĩ năng giao tiếp của cha mẹ với con Nội dung 4: Giáo dục con kĩ năng hợp tác và làm việc nhóm Nội dung 5: Trang bị kiến thức và kĩ năng cho cha mẹ về các phương pháp giáo dục con trong gia đình Nội dung 6: Giá trị của việc học và trách nhiệm của gia đình trong việc tạo điều kiện cho con học tập Nội dung 7: Cha mẹ giúp con đặt mục tiêu và lập kế hoạch học tập Nội dung 8: Kĩ năng xây dựng mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường, cộng đồng Nội dung 9: Giúp con hòa nhập cộng đồng, tham gia hoạt động xã hội. Nội dung 10: Giáo dục giới tính cho con trong gia đình, kĩ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản tuổi thiếu niên Nội dung 11: Nâng cao năng lực định hướng nghề nghiệp tương lai cho con của cha mẹ Nội dung 12: Nâng cao hiểu biết của cha mẹ về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trong gia đình, học đường, giúp hình thành năng lực giáo dục con về vấn đề này cho cha mẹ c. Hình thức tổ chức * Báo cáo viên Từ những nội dung tập huấn nêu trên, nhóm nghiên cứu phối hợp cùng các chuyên gia tâm lí học và giáo dục học thiết kế và xây dựng nội dung tập huấn. Báo cáo viên là những có kinh nghiệm và hiểu biết trong lĩnh vực giáo dục gia đình, tâm lí học lứa tuổi, tâm lí học gia đình. Báo cáo viên cần nghiên cứu, nắm vững các nội dung và phương pháp chuyển tải các nội dung trong tài liệu tập huấn. * Các đơn vị phối hợp tổ chức - BGH trường THCS Nhật Tân và THCS Cổ Nhuế 2 - BPH trường THCS Nhật Tân và THCS Cổ Nhuế 2 193 Vũ Thị Khánh Linh - Nhóm đề tài và báo cáo viên - Phụ huynh tình nguyện tham gia vào quá trình thử nghiệm của hai trường trường Nhật Tân và THCS Cổ Nhuế 2 - Thành viên CLB: "Nghe con - con nói, nói con - con nghe" * Thời gian và địa điểm tổ chức - Thời gian: Phối hợp với hoạt động của trường Nhật Tân và THCS Cổ Nhuế 2, tổ chức các buổi trao đổi, phổ biến kiến thức và kĩ năng giáo dục con theo khoa học, đan xen vào các buổi sinh hoạt của CLB: "Nghe con - con nói, nói con - con nghe". - Địa điểm: Trường THCS Nhật Tân và THCS Cổ Nhuế 2 d. Các bước tiến hành Nhóm nghiên cứu thống nhất xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung trên cho phù hợp với năm học và chương trình giáo dục của nhà trường cũng như các điều kiện đặc thù của địa phương. Các nội dung này được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt CLB: “Nghe con – con nói; nói con – con nghe”. Trước mỗi buổi sinh hoạt, cnhóm nghiên cứu cần chuẩn bị từng nội dung cho các buổi sinh hoạt CLB. - Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong nhóm đề tài, ban chủ nhiệm CLB. Ai chịu trách nhiệm về điều hành, ai báo cáo nội dung, ai hỗ trợ thực hiện. . . - Người chịu trách nhiệm chính cũng như người hỗ trợ cần nghiên cứu và tìm hiểu kĩ phương pháp, nội dung cần chuyển tải của từng hoạt động ở mỗi nội dung để tự tin điều hành và phối hợp nhịp nhàng. - Chuẩn bị các câu hỏi thảo luận, tình huống đóng vai... của mỗi chủ đề như hướng dẫn trong tài liệu ra các tấm thẻ bìa mầu và đánh dấu thứ tự để tránh nhầm lẫn trong quá trình điều hành sinh hoạt. - Thực hành trước các trò chơi khởi động để tự tin khi hướng dẫn và làm quản trò. - Có thể liên hệ mời báo cáo viên có chuyên môn sâu đối với những nội dung có tính chất đặc thù. - Xin ý kiến đóng góp/ hỗ trợ từ phía các chuyên gia nếu có các vướng mắc trong có trình thực hiện các nội dung. Triển khai các buổi sinh hoạt theo nội dung được xây dựng trong kế hoạch. Giám sát hỗ trợ nhằm tăng cường chất lượng hoạt động của CLB/nhóm cộng đồng. Định kì phân công giám sát hỗ trợ các hộ gia đình, chú trọng đến những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt: trò chuyện, trao đổi về các khó khăn trong việc giáo dục trẻ vị thành niên và cùng gia đình tìm cách tháo gỡ. Định kì viết báo cáo phản ánh hoạt động của CLB, chia sẻ kinh nghiệm, nêu gương sáng của các bậc cha mẹ, học sinh trong việc giáo dục con tốt... Định kì tổng kết đánh giá hoạt động của CLB nhằm nhân rộng mô hình. 2.3.1.3. ứng dụng CNTT trong việc phát triển bền vững năng lực giáo dục cho cha mẹ học sinh THCS Từ những nội dung nghiên cứu trên chúng tôi đã xây dựng các biện pháp cụ thể từ việc ứng dụng CNTT vào việc phát triển bền vững năng lực giáo dục cho cha mẹ học sinh THCS. Chúng 194 Một số biện pháp phát triển năng lực giáo dục con của cha mẹ học sinh trung học cơ sở tôi quan niệm những kiến thức, thông tin ngày nay tăng lên như vũ bão. Chính vì thế mỗi một cá nhân khó có thể tiếp cận hoặc ghi nhớ được hết hệ thống thông tin đó. Những kiến thức về chăm sóc và nuôi dạy con cũng vậy. Có thể cha mẹ được tập huấn hoặc được chia sẻ những kiến thức rất khoa học để chăm sóc và giáo dục con, nhưng cùng thời gian nếu những kiến thức này không được vận dụng sẽ dần trở nên quên lãng. Vì thế cho nên chúng tôi xây dựng nhóm biện pháp ứng dụng CNTT với những đặc tính thường xuyên, liên tục, tiện ích, có tính cập nhật để hỗ trợ cho phụ huynh một cách hiệu quả hơn trong quá trình giáo dục con của họ. a. Ứng dụng CNTT trong việc phổ biến thông tin, kiến thức giáo dục con cho cha mẹ học sinh THCS * Mục đích - Cập nhật những kiến thức khoa học về giáo dục con. - Cung cấp cho phụ huynh các kiến thức, những quan điểm giáo dục, cách thức giáo dục con khoa học, nhờ đó để cha mẹ tự cập nhật, bổ sung kiến thức cho mình mọi lúc mọi nơi. * Cách thức thực hiện Hiện nay, nhờ sự phát triển của CNTT - TT nên các mạng xã hội được thành lập khá phổ biến. Qua nghiên cứu thực tiễn có một tỉ lệ không nhỏ người sử dụng internet có các tài khoản trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber, Twitter, Wordpress... và phổ biến là Facebook. Facebook là mạng xã hội hàng đầu trên thế giới hiện nay và đứng số 1 tại Việt Nam - là nơi kết nối mọi người ở mọi nơi lại với nhau. Nơi các thành viên tương tác với nhau như chat, tải hình ảnh lên, bình luận. . . Facebook xoá tan mọi khoảng cách địa lí và có khả năng khuếch tán cao độ. Việc lập ra 1 tài khoản, duy trì và phát triển nó không phải là điều khó khăn về kĩ thuật hay kinh tế. Thiết kế kĩ thuật của Facebook thân thiện, dễ sử dụng nên có nhiều đối tượng có thể tiếp cận. Tận dụng đặc điểm này của Facebook chúng tôi đã xây dựng nên 1 trang facebook với tên gọi: "Cha mẹ lớn lên cùng con" để chia sẻ và cập nhật những nội dung xoay quanh chủ đề giáo dục con của cha mẹ. Quản trị trang là nhóm nghiên cứu và một số cộng tác viên. Chúng tôi phụ trách việc đăng tải lên trang web này những nội dung liên quan đến việc chăm sóc và giáo dục con, các tư tưởng quan điểm khoa học, tiên tiến, hiện đại có cơ sở khoa học nhằm cung cấp đến cho người dùng Facebook nói chung và các phụ huynh nói riêng có được những thông tin chọn lọc và đáng tin cậy. Từ đó giúp phụ huynh có thêm những hiểu biết đầy đủ, chính xác và kịp thời về việc giáo dục con. Và chính những vị phụ huynh này, sau khi đã thấm nhuần những quan điểm, tư tưởng giáo dục con cái, hoặc thông qua trải nghiệm của chính mình và thấy được hiệu quả thì họ lại trở thành những người tuyên truyền hữu hiệu cho những người xung quanh họ về những kiến thức đó. Chúng tôi luôn cố gắng nghiên cứu, bàn luận và lựa chọn nội dung các thông tin đăng tải trên trang một cách nghiêm túc và khoa học. Những nội dung đăng tải bao giờ cũng có những trích dẫn nguồn rất cụ thể để tránh vi phạm bản quyền và cũng là để người truy cập có thể tìm hiểu một cách chi tiết hơn, đầy đủ hơn về những thông tin đó. Bên dưới mỗi nội dung chúng tôi luôn chú ý đọc và phản hồi những ý kiến của người đọc một cách đầy đủ và kịp thời với tinh thần cầu thị, nghiêm túc và khoa học. Qua những trao đổi này giúp người đọc có thể nhận thức đầy đủ, sâu sắc về những nội dung chúng tôi nêu ra. b. ứng dụng CNTT trong việc trao đổi tình hình, hỗ trợ cha mẹ trong những tình huống giáo dục thực tiễn - Mục đích + Hỗ trợ cho các bậc cha mẹ trong những tình huống giáo dục con trong thực tiễn, mang 195 Vũ Thị Khánh Linh tính tức thời. + Động viên, hỗ trợ về mặt tinh thần giúp cha mẹ bình tĩnh, an tâm khi giải quyết những vấn đề phức tạp trong quá trình giáo dục con. - Cách thức tiến hành Bên cạnh những trao đổi mang tính chất phổ biến, tuyên truyền sâu rộng kiến thức đến các bậc phụ huynh, chúng tôi rất chú ý đến việc hỗ trợ cho phụ huynh khi họ gặp những vấn đề căng thẳng, phiền toái trong quá trình giáo dục con của họ. c. ứng dụng CNTT trong việc kết nối cha mẹ, giúp cha mẹ chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong việc giáo dục con - Mục đích + Giúp cha mẹ có được thêm 1 phương tiện để cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm quý báu trong quá trình giáo dục con. + Huy động được những kinh nghiệm phong phú và đa dạng của các bậc phụ huynh trong quá trình giáo dục con. - Cách thức tiến hành Xây dựng những nhóm phụ huynh có chung một số vấn đề trong quá trình giáo dục con, hoặc có con gặp những vấn đề tương tự nhau. Qua các nhóm này các bậc cha mẹ trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và hỗ trợ nhau một cách kịp thời trong quá trình giáo dục con. Người phụ trách trang “Cha mẹ lớn lên cùng con” thiết lập các nhóm, các topic để các bậc cha mẹ cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, hiểu biết của mình về những nội dung này. Những nội dung có thể sẽ trở thành những vấn đề trao đổi trong những lần sinh hoạt câu lạc bộ. 2.3.2. Biện pháp về cơ chế, chính sách quy định về giáo d
Tài liệu liên quan