Một số nghiên cứu về lĩnh vực bảo vệ môi trường nông thôn trong những năm qua, kết quả và giải pháp mang tính định hướng trong thời gian tới

4. KẾT LUẬN Vấn đề bảo vệ môi trường nông thôn trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội theo hướng bền vững ngày càng được quan tâm và định hướng cho các nhà khoa học tập trung vào nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường nông thôn. Cần xác định rõ vai trò của hệ sinh thái nông nghiệp và nông thôn trong giai đoạn trước mắt và lâu dài, không chỉ coi khu vực nông thôn là nơi sinh sống làm lao động của người nông dân để tạo ra lương thực thực phẩm cho xã hội, mà cần xác định đúng và đầy đủ vai trò của hệ sinh thái nông nghiệp, nông thôn, trong đó cần làm rõ chức năng cần bằng dinh dưỡng, cân bằng sinh thái, cung cấp đầu vào cho xã hội, tiếp nhận và chuyển hóa các chất dư thừa hoặc thải ra/tạo ra (bao gồm cả các dạng rắn, lỏng, khí) của khu vực đô thị, lại là nơi bảo tồn các giá trị truyền thống (gồm cả chính trị, văn hóa, kinh tế, môi trường) để có những tính toán khoa học, hợp lý, nhằm định hình một chiến lược quản lý khu vực nông thôn mang tính tổng hợp, toàn diện. Kết quả nghiên cứu của các đề tài nhằm bảo vệ môi trường nông thôn chỉ thực sự có hiệu quả khi được áp dụng thành công trong thực tiễn với sự phối hợp chặt chẽ và hợp lý giữa các nhà quản lý, nhà khoa học và những nguời dân sinh sống tại khu vực nông thôn Việt Nam. Đây cũng là nguồn sức mạnh đưa nông thôn Việt Nam phát triển bền vững.

pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 313 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số nghiên cứu về lĩnh vực bảo vệ môi trường nông thôn trong những năm qua, kết quả và giải pháp mang tính định hướng trong thời gian tới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên