Một số thuật toán cơ bản

Ví dụ: Cho một dẫy số a1, a2, , an. Vẽ thuật toán tính tổng của dẫy số.

pdf9 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1581 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số thuật toán cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Một số thuật toán cơ bản TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết Thuật toán tính tổng  Ví dụ: Cho một dẫy số a1, a2, …, an. Vẽ thuật toán tính tổng của dẫy số. Thuật toán tính tích Ví dụ: Cho một dẫy số a1, a2, …, an. Vẽ thuật toán tính tích của dẫy số. F T B n T = 1; i = 1; ai S = S * ai i = i + 1 i <=n T E Thuật toán tìm giá trị lớn nhất (nhỏ nhất) Ví dụ: Cho một dẫy số a1, a2, …, an. Vẽ thuật toán tìm giá trị lớn nhất của dẫy số đó. F T B n i = 1 ai i = i + 1 i <=n LN=a1;i = 2 T F LN<ai LN=ai F T i = i + 1 i <=n LN E Thuật toán sắp xếp dãy số tăng dần (giảm dần) Ví dụ: Cho một dẫy số a1, a2, …, an. Vẽ thuật toán sẵp xếp dẫy số theo trật tự tăng dần. F T F ai > aj tg=ai;ai=aj;aj=tg F T j = j + 1 j<=n i = 1 j= i+1 T i = i + 1 i<=n-1 T B i <=n n i = 1 ai i = i + 1 F ai E T