N ng cao hiệu quả tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên ở các trường đại học Việt Nam

Tóm tắt Trong những năm gần đây, hoạt động tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên (SV) đã được các nhà trường quan tâm hơn. Mặc dù vậy, tư vấn nghề nghiệp là một mắt xích quan trọng trong hoạt động đào tạo còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Bài viết góp phần nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên ở các trường đại học ở Việt Nam.

pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu N ng cao hiệu quả tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên ở các trường đại học Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan