Nghiên cứu đặc điểm phân bố của các loài nấm thuộc chi Polyporus tại khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiên, tỉnh Hòa Bình

Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến là một trong những khu dự trữ tài nguyên thiên nhiên có tính đa dạng cao nhất của tỉnh Hoà Bình. Nghiên cứu về đặc điểm phân bố của các loài nấm thuộc chi Polyporus tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Thượng Tiến được tiến hành 2 đợt tại 3 tuyến vào tháng 7/2019 và tháng 5/2020. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân loại để phân loại định danh tên nấm lớn. Kết quả nghiên cứu thu được 21 mẫu nấm với 11 loài nấm trong đó có 6 loài đã định danh được tên còn 5 loài chưa định danh tên. Đây là chi nấm có sự phân bố tương đối rộng rãi ở các khu vực phía Bắc Việt Nam như Vườn Quốc Gia (VQG) Cúc Phương, VQG Tam Đảo và VQG Xuân Sơn. Dựa trên vị trí các mẫu thu được, nghiên cứu đã xác định và trình bày được sơ đồ phân bố của các loài nấm thuộc chi Polyporus trong khu bảo tồn. Kết quả của nghiên cứu này đã bổ sung thành phần loài vào danh mục các loài nấm của Việt Nam, phục vụ cho công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nấm lớn ở Việt Nam.

pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu đặc điểm phân bố của các loài nấm thuộc chi Polyporus tại khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiên, tỉnh Hòa Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan