Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển kích từ cho máy phát nhà máy thủy điện 2

(Bản scan) Nguồn anwng lượng sơ cấp lafnguoonf năng lượng có sẵ trong tự nhiên như than, dầu, năng lượng dòng nước, năng lượng sức gió, ... nguồn năng lượng sơ cấp này dungnf để quay turbine được gắn cùng truch vơpis máy phát

pdf128 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 2186 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển kích từ cho máy phát nhà máy thủy điện 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan