Ngôn ngữ định nghĩa đối tượng (ODL - Object Definition Language)

1. Giới thiệu 2. Các kiểu dữ liệu ODL 3. Định nghĩa đối tượng - Định nghĩa Interface - Bản số trong ODL - Kế thừa - Khóa và thùng chứa

pdf29 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2022 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ngôn ngữ định nghĩa đối tượng (ODL - Object Definition Language), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên