Ngôn ngữ UML - Bài 1

Khám phá các triệu chứng và các nguyên nhân cốt lõi của các vấn đề trong phát triển phần mềm ? Trình bày Rationals 6 kinh nghiệm tốt cho quá trình phát triển phần mềm ? Xem xét cách dùng các kinh nghiệm này để giảI quyết các vấn đề trong phát triển phần mềm

pdf57 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 2257 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ngôn ngữ UML - Bài 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan