Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin

Pha trộn một cách không tự giác giữa thực và ảo 2. Đặc trưng cho tư duy nguyên thủy 3. Sản phẩm của nhận thức cảm tính 4.Cái trừu tượng được phản ánh qua sự vật cụ thể iện

ppt82 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1517 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
*BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NL MÁC LÊ NIN TS. LÊ NGỌC THÔNGNHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢNCỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN( TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ) HÀ NỘI 2009*BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NL MÁC LÊ NIN TS. LÊ NGỌC THÔNGPHẦN THỨ NHẤTTHẾ GIỚI QUAN & PHƯƠNG PHÁP LUẬNTRIẾT HỌC CỦA CN MÁC – LÊ NIN HÀ NỘI 2009*BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NL MÁC LÊ NIN CHƯƠNG I.CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG HÀ NỘI 2009*BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NL MÁC LÊ NIN I. CHỦ NGHĨA DUY VẬT & CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG HÀ NỘI 2009*BỔ TÚC KIẾN THỨC ( KHÁI QU¸T VỀ TRIẾT HỌC) MỤC ĐÍCH 1. TRANG BI NHỮNG LI LUẬN KHÁI QUÁTNHÂT VỀ MÔN HOC(NHẬP MÔN)2. HINH THÀNH VÀCỦNG CỐ LÒNG TIN YEU MÔN HOC3. RÈN LUYỆN PHẨMCHẤT ĐẠO ĐỨC,TƯ TƯỞNGTHEO YÊU CẦUXÃ HỘIKIẾN THỨC- NỘI DUNGPHẦN 1TRIÊT HOCKHÁI NIỆMVẤN ĐỀ CBĐỐI TƯƠNGPHƯƠNG PHÁPVAITRÒYÊU CÀU1/TÀI LIÊU2/THỜI GIAN3/CÂU HỎI(XEM GT)*KHÁI NIỆM VỀ TRIẾT HỌCNHU CẦUCUỘC SÔNGTÌM HIỂUTHẾ GIỚITRIÊTHỌCHỆ THỐNG TRI THỨCCHUNG NHẤTCỦA CONNGƯỜI1. THẾ GIỚI3. VỊ TRÍ , VAITRÒ CỦA CONNGƯỜI TRONG THẾ GIOIĐẶC ĐIỂM=VỀ2. MQH VC - YTTRI THỨCTRI THỨC CỤ THỂTRI THỨC KHÁI QUÁT, TRỪU TƯỢNGTÍNH HỆ THỐNGA = { X, Y, Z, / CN  ĐT TRỒI }2. SỰ RA ĐỜI( XH CHNL – CỔ ĐẠI )3. HINH THỨCLÝ LUẬNKHÁI QUÁT, TRỪU TƯỢNG4. PHÂN BIỆT VỚI T GIÁOTRI THỨC / NIỀM TIN5. CHỨC NĂNGTGQPPL*CHỨC NĂNG CỦA TRIẾT HỌCTRIẾT HỌCĐỜI SỐNGVAI TROCHỨC NĂNG2/ PHƯƠNG PHÁP LUẬN(LÍ LUẬN VỀ PP)1/THẾ GIỚI QUANa/ BTLb/ NTLc/ XHLd/ NSQCẤU TRÚCTGQ DV KHĐINH HƯỚNGTGQ TTNIỀM TINTGQ THTRI THỨC*THE GIOI QUAN VA THE GIOI QUAN KHOA HOCKHAI NIEM TGQ LA TOAN BO NHUNG QUAN ĐIEM, QUAN NIỆM CỦA CON NGƯỜIVỀ THẾ GIỚI, VỀ BẢN THÂN CON NGƯỜI, VỀ CUỘC SỐNG VÀ VỀ VỊ TRÍ CỦA CON NGƯỜI TRONG THẾ GIỚI ẤYNỘI DUNG PHẢN ÁNH THẾ GIỚI1. ĐỐI TƯƠNGBÊN NGOAI2. BẢN THÂN CHỦ THỂ3. MQHCON NGƯỜI - TG*Quan niệm về một con người*ĐÁNH GIÁ ĐƯỜNG TĂNG LÀ AI ?Bạch Mã: Khuân vác Chuyên chở Không vũ khíTôn ngộ không: Chọc trời Khuấy nước Đi mây, về gió Gậy như ýSa tăng: tt qt Đinh baChư bát giới: Tham lam, lười biếng, gian dối Bồ cào*ĐÁNH GIÁ ĐƯỜNG TĂNG LÀ AI ?Bạch Mã: Khuân vác Chuyên chở Không vũ khíTôn ngộ không: Chọc trời Khuấy nước Đi mây, về gió Gậy như ýSa tăng: Chọc trời Khuấy nước Đi mây, về gió Đinh baChư bát giới: Tham lam, lười biếng, gian dối Bồ càoSức mạnh cơ bắpThói hư Tật xấuÝ chí Quyết tâmÝ thức Tri thức Trí tuệCON NGƯỜI*THE GIOI QUAN VA THE GIOI QUAN KHOA HOCTGQ DV KHĐINH HƯỚNGTGQ TTNIỀM TINTGQ THTRI THỨCCAU TRUCTRI THƯC- CƠ SỞ HÌNH THÀNH TGQNIỀM TIN – CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỘNG CƠ, LÝ TƯỞNGĐỊNH HƯỚNG – CHỨC NĂNG CỦA TGQ*TRI THƯCNIỀM TINĐỊNH HƯỚNGĐIỀU KIỆN KQNHÂN TỐ CHỦ QUANTHẾ GIỚI QUAN SỰ HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN THẾ GIỚI KHÁCH QUAN*SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TGQ & TGQKHCÁC HÌNH THỨC CƠ BẢNCỦA THẾ GIỚI QUANTGQ HUYỀN THOẠITGQ TÔN GIÁOTGQ TRIẾT HỌC*TGQ HUYỀN THOẠIPha trộn một cách không tự giácgiữa thực và ảo2. Đặc trưng cho tư duy nguyên thủy3. Sản phẩm của nhận thức cảm tính4. Cái trừu tượng được phản ánh qua sự vật cụ thểThiệnÁc *TGQ TÔN GIÁOPhản ánh TGKQ một cách đặc biệt, dựa trên cơ sở của niềm tin mãnh liệt vào các lực lượng siêu nhiên đối với thế giới, đối với con ngườiĐiều đó được thể hiện qua các hoạt động của các tôn giáoTôn giáo được tạo nên bởi 3 yếu tố:Nghi lễGiáo lýTổ chức tôn giáo*TGQ TRIẾT HỌCTGQ được thể hiện bằng hệ thống lý luận thông qua các khái niệm, phạm trù, quy luật.Nội dung: Nêu và chứng minh bằng lý luận các quan niệm về thế giới Phân chia: Theo lập trường triết học TGQ duy vật TGQ duy tâm Theo mức độ phản ánh TGQ khoa học TGQ phản khoa học*VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC 1/ MẶT BTL: VC VÀ YT CÁI NÀOCÓ TRƯỚC,GIỮ VAI TRÒ QĐ,LÀ TÍNH THỨ NHẤT ?2/ MẶT NTL : CON NGƯỜICÓ KHẢ NĂNG NT ?MQHVẬT CHẤT– Y THỨCCHỦ NGHĨA DUY VẬTCHỦ NGHĨA DUY TÂMBẤT KHẢTRIVẬT CHẤTY THỨCCÓKHẢ TRIKHÔNG*TIÊU CHÍCNDVCNDTNGUỒN GỐCTHÀNH TỰU KHTNTƯ TƯỞNG TIẾN BỘNỘI DUNGHÌNH THỨC PHÁT TRIỂNCNDV CỔ ĐẠI: THÔ SƠ, CHẤT PHÁC, DỰA TRÊN QUAN SÁT CẢM TÍNHCNDV SIÊU HÌNH: SỬ DỤNG PP SIÊU HÌNHCNDVBC: SỬ DỤNG PP BIỆN CHỨNGCNDT KHÁCH QUAN : Ý THỨC Ở NGOÀI CON NGƯỜICNDT CHỦ QUAN: Ý THỨC CỦA CHÍNH CON NGƯỜIVAI TRÒ, TÁC DỤNGCƠ SỞ LÝ LUẬN CHO CÁC TƯ TƯỞNG & PHONG TRÀO TIẾN BỘ TRONG XÃ HỘICƠ SỞ LÝ LUẬN CHO CÁC TƯ TƯỞNG & PHONG TRÀO PHẢN ĐỌNG TRONG XÃ HỘI, CHO HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁOCÁC TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC VẬT CHẤT QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC Ý THỨC PHẢN ÁNH & TÁC ĐỘNG TRỞ LẠI VẬT CHẤT1. Ý THỨC QUYẾT ĐỊNH VẬT CHẤT 2. VẬT CHẤT PHẢN ÁNH & BIẾU HIỆN CỦA Ý THỨC 1. NHẬN THỨC SAI VỀ VAI TRÒ Ý THỨC & QT NHẬN THỨC2. LỰC LƯỢNG PHẢN ĐỘNG TRONG XÃ HỘI*NGUỒN GỐCCNDVCÁC TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌCNGUỒN GỐCVC YTQUYẾT ĐỊNHPHẢN ÁNH& TÁC ĐỌNG TRỞ LẠICNDTYT VCQUYẾT ĐỊNH BIỂU HIỆNCNDVSIÊUHÌNHCNDVBIỆN CHỨNG(CĐ,KH)CNDTKHÁCHQUANCNDTCHỦQUANTƯ TƯỞNG & PHONG TRÀOTIẾN BỘTƯ TƯỞNG & PHONG TRÀOPHẢN ĐÔNG, TÔN GIÁO*QUAN HÖ GIỮA CÁC TRƯỜNG PHÁI VÂT CHẤT 1Y THỨC 1VÂT CHẤT 2Y THỨC 2VÂT CHẤT 3Y THỨC 3QUAN ĐIỂM DUY VẬTQUAN ĐIỂM DUY TÂM*Kết quả nhận thức theo lát cắt dọc VÂT CHẤT 1Y THỨC 1VÂT CHẤT 2Y THỨC 2VÂT CHẤT 3Y THỨC 3*Tiến trình hiện thựcVÂT CHẤT 1Y THỨC 1VÂT CHẤT 2Y THỨC 2VÂT CHẤT 3Y THỨC 3*ĐỐI TƯỢNG CỦA TRIẾT HỌC ( ĐÃ THAY ĐỔI TRONG LỊCH SỬ ) 1. CỔ ĐẠIN/C MỌI VĐ CỦATHẾ GIOI 2. KH PHÁT TRIỂN&PHÂN NGHÀNH3. HIỆN TẠI n/c mlh giữa các Linh vuc,Giua cac khoa hoc định hướngcho các khoa hoc MQH VC – YT QL CHUNG NHẤT VĐ CHUNG XH*QL TNQL TDQL XHQL CHUNGNHẤT1. MQH VC - YT2. QL CHUNG NHẤTTRONG SỰ TỒN TẠI,VẬN ĐỘNGCỦA TN, XH, TD3. CÁC VẤN ĐỀ CHUNGCỦA XÃ HỘI MQH TTXH - YTXH CÁC QT XÃ HỘI CON NGƯỜI TRIẾT HỌC ĐỐI TƯỢNG CỦA TRIẾT HỌC HIEN ĐẠI*QL TNQL TDQL XHQL CHUNGNHẤT1. MQH VC - YT2. QL CHUNG NHẤTTRONG SỰ TỒN TẠI,VẬN ĐỘNGCỦA TN, XH, TD3. CÁC VẤN ĐỀ CHUNGCỦA XÃ HỘI MQH TTXH - YTXH CÁC QT XÃ HỘI CON NGƯỜI TRIẾT HỌC ĐỐI TƯỢNG CỦA TRIẾT HỌC HIEN ĐẠI*QL TNQL TDQL XHQL CHUNGNHẤTCác quy luật chung nhất của thế giới * CÁC VẤN ĐỀ CHUNG NHẤTCỦA XÃ HỘI MQH GIỮATỒN TẠI XÃ HỘIVÀ Y THỨC XÃ HỘICÁC QÚA TRÌNH XÃ HỘI:KINH TẾCHÍNH TRỊVĂN HOÁCON NGƯỜI:NGUỒN GỐCBẢN CHẤTVAI TRÒSỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI*MQH GIUA TRIET HOC & CÁC KHOA HOCCÁC KHOA HỌCTRIẾT HỌCCC TÀI LIỆUĐẶT RA NHU CẦULÔ GICLỊCH SỬTRITHỨCKHOAHỌC TRIẾT HỌCTÍCH HƠPPHÂN LẬPHỆ THỐNGCÁCKHOA HỌCTG QUANPP LUẬN* HỆ THỐNG KHÁI NIỆM BIỆN CHỨNGPHẠM TRÙ TRIẾT HỌC DÙNG ĐỂ CHỈTÍNH CHẤT GẮN LIỀN VỚI SỰ TỒN TẠI, VẬN ĐỘNG CỦA THẾ GIỚPHÉP BIỆN CHỨNGHỌC THUYẾT ( LÝ LUẬN ) N/C VỀ TÍNH BIỆN CHỨNGBC CQBC CỦA TƯ DUY, K/NBC KQBC VỐN CÓ CỦA TG1. PBC CỔ ĐẠI2. PBC DUY TÂM3. PBC DUY VẬTQĐP/A*PHÉP BIỆN CHỨNGHỌC THUYẾT ( LÝ LUẬN ) N/C VỀ TÍNH BIỆN CHỨNG1. PBC CỔ ĐẠITHÔ SƠ, CHẤT PHÁC, DỰA TRÊN CÁC QUAN SÁT CẢM TÍNH2. PBC DUY TÂMTRÊN LẬP TRƯỜNGDUY TÂM3. PBC DUY VẬTTRÊN LẬP TRƯỜNGDUY VẬT ( PBC M – X )*PHƯƠNG PHÁP BIỆN CHỨNGKHÁI NIỆMPP TRIẾT HỌC DỰA TRÊN CƠ SỞ: PBCĐỂ N/C THẾ GIỚICÁC NGUYÊN TẮCCỦAPP BIỆN CHỨNG1. N/C THẾ GIỚI TRONG MLHTÁC ĐỘNG QUA LẠI2. N/C THẾ GIỚI TRONG SỰVẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN3. TÌM NGUYÊN NHÂN CỦASỰ VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂNTỪ CHÍNH SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG*SỰ ĐỐI LẬP GIỮA BC & SH PP PP BIỆN CHỨNG PP SIÊU HÌNHCƠ SỞ LI LUẬN PHÉP B.C.(HỌC THUYẾT NC VỀ TÍNH BC CỦA TG) CHƯA CÓ CƠ SỞ LÝ LUẬN HỆ THỐNG NGUYÊN TẮC NGHIÊN CỨUPHẠM VI ỨNG DỤNG+/ PHẠM VI RỘNG+/ THỜI GIAN DÀI+/ PHẠM VI HẸP (CHẤT ĐIỂM)+/ THỜI GIAN NGẮN (THỜI ĐIỂM)TIÊU CHÍĐỐI TƯỢNGVĐ, PTMLHNN TỰ THÂNĐỐI TƯỢNGK VĐK LHNN BN*QUAN HỆ GIỮA BC & SHTHỜI GIANKHÔNG GIANSHSHSHSHSHSHSHSHSHBIỆN CHỨNGBIỆN CHỨNGSH*LS TRIẾT HỌCLS TRIẾT HỌCMÔN HỌC LS T HỌCĐỐI TƯƠNG Y NGHĨA NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁPĐẶC ĐIỂM*ĐẶC ĐIỂM ( TÍNH QUY LUAT ) CỦA L.S. TRIẤT HOCĐẶC ĐIỂM1. PA & LỆ THUỘC VAOLS XH 2. LS ĐẤUTRANH GIỮADV – DTBC-SH3. TIÊPNHẬN & LOẠI BỎTƯ TƯỞNG4. PHÂN KỲT GCSNTCHNLPKQÚA ĐỘTBCNĐQUỐC H NAYCỔ ĐẠITĐPH TTBTSCĐ ĐHĐ*CSNTCHNLPKQÚA ĐỘTBCNĐQUỐC H NAYCỔ ĐẠITĐPH TTBTSCĐ ĐỨCHIỆN ĐẠI*LICH SU TRIET HOC TRƯỚC MÁCTRIET HOC TRUOC MACTRIET HOC PHUONGDONG TRIET HOCPHUONG TAYTU TUONGTRIET HOCVIET NAMTRIET HOCtay auco daiTRIET HOC AN DOCO TRUNGDAITRIET HOC TRUNGHOACO TRUNGDAITRIET HOC TAY AU TRUNG COTRIET HOC TAY AUPHUC HUNG-CAN DAILAP TRUONG TRIET HOCCN YEU NUOCDAO LAMNGUOI*BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN TRIẾT HỌC MÁC LÊ NIN II. QUAN ĐIỂM CỦA CNDVBCVỀ VẬT CHẤT, Ý THỨC VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC HÀ NỘI 2009*VẬT CHẤT a. PHẠM TRÙ VẬT CHẤT*Các quan niệm phi Mác - xít về Vật chấtCác quan niệm duy tâmCác quan niệm duy vật trước Mác a. Quan niệm trong triết học Trung Hoa b. Quan niệm trong triết học Ấn độ c. Quan niệm trong triết học Hy Lạp – La mã d. Quan niệm trong triết học TK XVII - XVIII Mâu thuẫn Các thành tựu KHTN cuối TK XIX đầu TK XX*Tia Rơn ghen XHiện tượng phóng xạĐiện tử và KL của Điện tử phụ thuộc vào tốc độ. Các mâu thuẫn Các thành tựu KHTN cuối TK XIX đầu TK XXCác hậu quả *ĐỊNH NGHĨA CỦA LÊ NIN VỀ VẬT CHẤT“ VẬT CHẤT LÀ PHẠM TRÙ TRIẾT HỌC DÙNG ĐỂ CHỈ THỰC TẠI KHÁCH QUAN , ĐƯỢC ĐEM LẠI CHO CON NGƯỜI TRONG CẢM GIÁC , ĐƯỢC CẢM GIÁC CỦA CHÚNG TA CHÉP LẠI , CHỤP LẠI , PHẢN ÁNHVÀ TỒN TẠI KHÔNG LỆ THUỘC VÀO CẢM GIÁC “ ( V LÊ NIN TT T18NXB TB M 1980Tr 323 )*PHÂN TÍCH ĐỊNH NGHĨA VỀ VẬT CHẤTCÁCH Đ/N:ĐẶT ĐỐI LẬP V/C VỚI MỘT THUỘC TÍNH CƠ BẢN( Ý THỨC ) CỦA V/C ĐỂ CHỈ RA TÍNH THỨ NHẤT,TÍNH THỨ HAIGIẢI THÍCH CÁC T/NPTTHTTKQCẢM GIÁC*PHÂN TÍCH ĐỊNH NGHĨA VỀ VẬT CHẤTI. NỘI DUNG Đ/N“ V/C TTKQ, ĐEM LẠI CẢM GIAC, TỒN TẠI KHÔNG LỆ THUỘC VÀO CẢM GIÁC V/C = TTKQ CÁC THUỘC TÍNH CƠ BẢN: KQ KHẢ TRI TÍNH THỨ NHẤTATĐ*PHÂN TÍCH ĐỊNH NGHĨA VỀ VẬT CHẤTI. NỘI DUNG Đ/N2. “ CẢM GIÁC CHÉP LẠI, CHỤP LẠI, P/A” YT = P/A CÁC THUỘC TÍNH CƠ BẢN: CQ P/A TÍNH THỨ HAI*PHÂN TÍCH ĐỊNH NGHĨA VỀ VẬT CHẤT3. MQH VẬT CHẤT - Ý THỨC VC QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC YT PHẢN ÁNH VẬT CHẤTII. Ý NGHĨA KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CỦA TƯ DUY TRIẾT HỌC ĐEM LẠI NỘI DUNG ĐÚNG ĐẮN KHOA HỌC CHOPT V/C KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG KHỦNG HOẢNG TGQ ĐEM LẠI NIỀM TIN CHOSỰ SÁNG TẠO KHOA HỌC CỦNG CỐ NỀN TẢNG CỦA CNDV CHỐNG LẠI CNDT *PHẠM TRÙ VẬT CHẤTKQTT1KHẢ TRIYT = P/A CQP/ATT2QĐP/A , TĐVC = TTKQ*KQTT1KHẢ TRIYT = P/A CQP/ATT2qđp/a , tđVC = TTKQ*CÁC DẠNG TỒN TẠI CỦA VCCÓ NHIỀU CÁCH PHÂN CHIA -/ CHẤT & TRƯỜNG -/ VI MÔ & VĨ MÔ -/ CHẤT SỐNG & KHÔNG SỐNG -/ ĐÃ BIÊT & CHƯA BIẾT./ VẬT CHẤT TỰ NHIEN & VẬT CHẤT XÃ HỘI ( TỒN TẠI XÃ HỘI )CÁC DẠNG- NGÔI SAO,TRÁI ĐẤT .... CÁC HÀNH TINH -VĨ MÔ- PHÂN TỬ, NGUYÊN TỬ, CÁC HẠT CƠ BẢN.....VI MÔ- VÀNG, SÁNG, NẶNG,NHẸ........ TÍNH CHẤT- QUAN HỆ SẢN XUẤT,QUAN HỆ VAY MƯỢN,..... CÁC QUAN HỆ  TÍNH THỐNG NHẤT VC CỦA THẾ GIỚI*QĐ CN MÁC VỀ VẬN ĐỘNG1. KHÁI NIỆM VỀ VẬN ĐỘNGVĐ = VĐ LÀ PHƯƠNG THỨC TỒN TẠI CỦA VC- VĐ LÀ THUỘC TÍNH CỐ HỮU CỦA VC543212. CÁC DẠNG VĐ1/ VĐ CƠ HỌC 2/ VĐ VẬT LÝ 3/ VĐ HOÁ HỌC 4/ VĐ SINH HỌC 5/ VĐ XÃ HỘI 3. VẤN ĐỀ ĐỨNG IMBÀI HỌC1. XD QUAN ĐIEM VĐ- THỪA NHẬN VĐ- KHI NC ĐT PHẢI ĐẶT ĐT TRONG QT VĐ- CẦN NC QT VĐ ( NN , XU HƯỚNG , TÁC DỤNG ...)- CÓ THÁI ĐỘ ĐÚNG VỚI CẢ VĐ & Đ. IM- TÌM BIỆN PHÁP TĐ TỚI VĐ CHO THÍCH HỢP2. TRÁNH SAI LẦM- PHỦ NHẬN VĐ- TÌM NN TỪ BÊN NGOÀI*TbTaTa´ =Tb´Ta > TbMinh họa thuyết “chết nhiệt vũ trụ”?*I. KHÁI NIỆM1/ KHÔNG GIANKHÔNG GIAN -THỜI GIAN- CHỈ VỊ TRÍ (TRÁI-PHẢI,TRÊN-DƯỚI ...)- QUẢNG TÍNH (D,R,C ) .YX X 2/ THỜI GIAN -CHỈ SỰ DÀI NGẮN - NHANH, CHẬM CỦA CÁCQÚA TRÌNH II. ĐẶC ĐIỂM1.TÍNH VC: TÍNH KQ2. CHIỀU: KG – 1, TG – 2 3. MQH : MT KG – TG *A P Q MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬN ĐỘNG VÀ ĐỨNG IM*2. Ý THỨC KHÁI NIỆM VỀ Y THỨCYTCẤU TRÚC THUỘC LVỰC TTGỒM1. TRI THỨC-PT TỒN TẠI2. Ý CHÍ THÁI ĐỘ3. TRẠNG THÁI TÂM LÝPHẢN ÁNH TGKQQUA LĐ & NGÔN NGỮBIỂU HIỆN- VĂN HOÁ-LỜI NÓI-VIỆC LÀM- SP LĐ*YẾU TỐ TỰ NHIÊNa. NGUỒN GỐC CỦA Ý THỨCKHẢ NĂNGY THỨC HIẸN THỰCY THỨC“TRUOC HET LA LĐ SAU LĐ LA NN. ĐO LA 2 SUC KT CY ĐE BIENBO NAO CON VUON THANH BO NAOCON NGUOI” ( ANGGHEN ) LAO ĐỘNGCƠ SỞ CỦA TRI THỨCNGON NGUĐIÊU KIỆNP TRIÊN YTYẾU TỐ XHTG KQND YTBỘ NÃOCƠ SỞ SINHLÝ CỦA YTVẬT ĐƯỢCPA VẬT PA.*LÝ LUẬN PHAN ÁNH ( CỦA LÊ NIN )AA” KHÁI NIỆM VỀ PHAN ANHPHAN ANH LÀ NĂNG LỰC CỦA KẾT CẤU VCGHI LẠI Ở TRONG NÓ CÁC ĐẶC TÍNH CỦA KẾTCẤU VC KHÁC ( DƯỚI DẠNG ĐÃ THAY ĐỔI )TRONG QUÁ TRÌNH TƯƠNG TÁC VẬT ĐƯỢC PHAN ANH VẬT PHAN ANH MÔI TRƯỜNG P/A*LÝ LUẬN PHẢN ÁNH ( CỦA LÊ NIN )PA YTPA TLPA SVPA VL-HHNANG DONG SANG TAOCHU DONG LUA CHONCAM UNG - KTSAO CHÉPVÔ SINHSINH VẬTBẬC THẤPSINH VẬTBẬC CAONGƯỜI SU PT CUA QT PHAN ANHY THỨC*SỰ PHẢN ÁNH NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO TGKQ VÀO ĐẦU ÓCCON NGƯỜI1. SỰ PHẢN ÁNH3. LỊCH SỬ - XÃ HỘI2. NĂNG ĐỘNG – SÁNG TẠOb. BẢN CHẤT CỦA Ý THỨC* 1. SỰ PHẢN ÁNH GHI NHẬN,TÁI TẠO CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG ND: KQ CO TINH CQTGKQCƠ QUAN CẢM GIÁCCẢM GIÁC*NĂNG ĐỘNG – SÁNG TẠO* BIỂU HIỆN LỰA CHỌN TAC DONG TRO LAI TGKQ TAO CAI MOI NGUYÊN NHÂN BC CON NGUOI TINH BC TG NHU CAU BĐ TGTIẾN TRÌNH1.TRAO ĐỔI THÔNG TIN2.MÔ HÌNH HÓA HIỆN THỰC3.HIỆN THỰC HÓA MÔ HÌNHNĂNG ĐỘNG – SÁNG TẠO*TÍNH LỊCH SỬ - XÃ HỘICSNTYT CONG HUUXHĐKYT TU HUUCSVMYT CONG HUU1. TÍNH LỊCH SỬXHYT GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ THAY ĐỐI THÌ Ý THỨC CŨNG THAY ĐỐI 2. TÍNH XÃ HỘI Ý THỨC DIỄN RA TRONG MÔI TRƯỜNG XH & LÀ SẢN PHẨM CỦA XÃ HỘI*3. MQH VẬT CHẤT – Ý THỨCÝ THỨC QĐP/A , TĐVẬT CHẤT QĐ Ở SỰ RA ĐỜI – THEO NGUỒN GỐC CỦA Y THỨCQĐ Ở NỘI DUNG CỦA Y THỨC CĂN CỨ VÀO B/C Y THỨCQĐ Ở SỰ BIẾN ĐỔI CỦA Y THỨC THEO NGUỒN GỐC & B/C Y THƯCY THỨC HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNGTĂNG SỨC MẠNH CHO CON NGƯỜISỰ TÁC ĐỌNG THEO 2 CHIỀU HƯỚNG:Y THỨC TIẾN BỘ KHOA HỌC  PHÁT TRIỂN VCY THỨC LẠC HẬU, PHẢN ĐỘNG  KÈM HÃM PHÁT TRIỂNYN PPLTRIỆT ĐỂ THỰC HIEN CÁC NGUYEN TÁC CƠ BANNGUYEN TAC KHÁCH QUAN TRONG NHẠN THỨC & HOAT ĐỘNGNGUYEN TAC NANG ĐỘNG TÍCH CỰC*VẤN ĐỀ HỘI THẢOVẤN ĐỀ TGQ TRIẾT HỌC VÀ CHỨC NĂNG TGQ CỦA TRIẾT HỌC.VẤN ĐỀ TGQ DVBC – ĐỈNH CAO TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TGQ.CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TGQ DVBC.CÁC NGUYÊN TẮC PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CNDVBC VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ*PHẠM TRÙ VẬT CHẤT TRONG XÃ HỘIÝ THỨC QĐP/A , TĐVẬT CHẤT Ý THỨC XÃ HỘI QĐP/A , TĐTỒN TẠI XÃ HỘI *Ý THỨC qđp/a , tđVẬT CHẤT Ý THỨC XÃ HỘI qđp/a , tđTỒN TẠI XÃ HỘI *KHAI NIEM – KET CAU Y THUC XHCó sẵn sàng hợp tcY THUC XH 1. THUOC LINH VUC TINH THẦN CUA XH2. BAO GOM : TC,TT,..3. PHAN ANH TTXHTRONG NHUNG GIAI ĐOAN NĐCUA LSUTAM LY XHHE TU TUONG12Ý THỨC ĐỜI THƯỜNGÝ THỨCLÝ LUẬN*MQH Y THỨC XÃ HỘI – Y THỨC CÁ NHÂN12Y T CÁ NHÂN 1MQH YT XH – YT CN = MQH CHUNG - RIÊNG 1. Y THỨC NHIỀU CÁ NHÂN  Y THỨC XÃ HỘI2. Y THỨC XÃ HỘI  ĐIEU CHINH HÀNH VI CỦA CÁ NHÂNY T CÁ NHÂN 2Y T XÃHỘI*BAN CHAT CUA Y THUC XHB/C Y THUC XH PHAN ANH TTXHTRONG NHUNG GIAI ĐOAN NĐCUA LSUCSNTYT CONG HUUXHĐKYT TU HUUCSVMYT CONG HUUTỒN TẠI XÃ HỘI QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC XÃ HỘITỒN TẠI XÃ HỘI LÀ TOÀN BỘ CÁC ĐIỀU KIỆNSINH HOẠT VẬT CHẤT VÀ QUAN HỆ VẬT CHẤTCỦA XÃ HỘI. BAO GỒM MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ DÂN CƯ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT*TINH ĐỘC LẬP TƯƠNG ĐỐI CỦA Ý THỨC XHTTXHY THUC XA HOILAC HAUBAO THUKE THUATIEN PHONGTAC ĐONGGIUA CACHTYT XHTAC ĐONG TRO LAITTXHNGUYEN NHAN BIEU HIENUNG DUNGPHAT HUY TINH ĐỘCLẬP TƯƠNG ĐỐI CỦAÝ THỨC XÃ HỘI*CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA Ý THỨC XÃ HỘIlac hauBAO THU1. BAN CHATCUA Y THUC XH2. SUC MANHCUA THOI QUEN3. ANH HUONGTU LỰC LƯỢNG PHAN ĐONGTRONG XÃ HỘINGUYEN NHANKHÁI NIỆMTAC DUNG1. YT P/A KHÔNG KIP THỜI3. KEM HIEU QUA TRONG CHI DAOHOAT DONG TT2. YT P/A KHÔNG CHINH XÁC HAN CHE TINH LH,BT TANG CUONG NHẬN THỨC KH SỰ XUẤT HIỆN CHẬM HƠN MẤT ĐI CHẬMHƠN CỦAÝ THỨC XÃ HỘISO VỚI TỒN TẠI XÃ HỘI*CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA Ý THỨC XÃ HỘITÍNH KẾ THỪA1. QL PĐ CUA PĐ2. TINH NANG ĐỘNGCUA CON NGUOI3. SỰ HUONGVE COI NGUON CUA CON NGUOINGUYEN NHANKHÁI NIỆMTAC DUNG1. NOI TIEP GIUA CAC THE HE3. TANG HIEU QUA TRONG CHI ĐAO HOAT ĐỘNG TT2. TAO ĐK CHO Y THUC PT TANG CUONG TINH KE THUACHON LOC,CAI TAOÝ THỨC XÃ HỘIGIỮ LẠI Ở TRONG NÓNHỮNG YẾU TỐ TÍCH CỰC TIẾN BỘ CỦAÝ THỨC XÃ HỘI TỪ CÁC THẾ HỆ TRƯỚC &CẢI TẠO CHO PHÙ HỢPHOÀN CẢNH MỚI*CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA Ý THỨC XÃ HỘITÍNH TIEN PHONGĐK : TRÌNH ĐỘ NHẬN THỨC CAONẮM ĐƯỢC QL2. NHU CẦU HIỂU TƯƠNG LAI3. B/C CUA QT Y THUCNGUYEN NHANKHÁI NIỆMTAC DUNG1. NOI TIEP GIUA CAC THE HE3. MO DUONG ,HUONG DAN CHO HĐ THUC TIEN2. TAO ĐK CHO Y THUC PT TANG CUONG TINH TIEN PHONGTANG CUONG CAC DK CUA TINH TPYT XÃ HỘIXUẤT HIỆN SỚM HƠNSO VỚI TỒN TẠI XÃ HỘI*KHÁI NIỆM HÌNH THÁI Ý THỨC – XÃ HỘICHÍNHTRIHOẠTĐỘNGNN & PLTÔN GIAOTRIẾT HỌC TÔN TẠI XÃ HỘIYT TÔN GIAOÝ THỨC PHÁP QUYỀNY THỨC CHÍNH TRỊY THỨC TRIẾT HỌC HTYT - XÃ HỘILÀ LOẠI HÌNH Ý THỨC XHPHẢN ÁNH TỪNG LĨNH VỰCNHẤT ĐỊNH CỦA TỒN TẠI XH GỒM:TÂM LÝHỆ TƯ TƯỞNG*MQH GIỮA CÁC HÌNH THÁI Ý THỨC – XÃ HỘIYT TÔN GIAOÝ THỨC PHÁP QUYỀNY THỨC CHÍNH TRỊY THỨC TRIẾT HỌC1. PHAT HUY VAI TRO CUACAC HTYT XH2. GIẢI THÍCH MỘT HIỆN TƯỢNGYTXHKHÔNG CHỈ CĂN CỨ VÀO TTXH MÀCÒN PHẢI CĂN CỨ VÀO YTXH KHÁC CÓ LIÊN QUAN PHẢN ÁNH MQH GIỮA CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI TĂNG CƯỜNG HAY HẠN CHẾ LẪN NHAU*ĐẶC ĐIỂM THỂ HIỆN BẢN CHẤT CỦA CNDVBCTRIẾT HỌCTRƯỚCMÁC TRIẾT HỌC MLNCUỘCCMTHỰC CHẤTĐƯA THỰC TIỄN VÀO LÀM TRUNG TÂM CỦA LL..TN GIỮATÍNHĐẢNG &KH..TN GIỮACNDV&PBC..TN GIỮALL & TT..MANGTÍNHCÁCHMẠNG ..MANGTÍNHSÁNG TẠO ..CNDVLSCẢI T¹O THÕ GIíIgiai thÝch thÕ giíi*NGUYÊN TẮC PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CNDVBCCHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG1. NGUYÊN TẮC KHÁCH QUAN2. NGUYÊN TẮC PHÁT HUY TÍNH NĂNG ĐỘNG CHỦ QUANMỌI SUY NGHĨ VÀ HÀNH ĐỘNG PHẢI XUẤT PHÁT TỪ THỰC TẾ KHÁCH QUANTÔN TRỌNG THỰC TẾ KHÁCH QUAN, HÀNH ĐỘNG THEO QUY LUẬT&PHÁT HUY TÍNH NĂNG ĐỘNG CHỦ QUAN*VẤN ĐỀ HỘI THẢOVẤN ĐỀ TGQ TRIẾT HỌC VÀ CHỨC NĂNG TGQ CỦA TRIẾT HỌC.VẤN ĐỀ TGQ DVBC – ĐỈNH CAO TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TGQ.CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TGQ DVBC.CÁC NGUYÊN TẮC PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CNDVBC VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ