Những vấn đề chung về kinh tế nông thôn và trang trại

Có rất nhiều quan điểm khác nhau định nghĩa thế nào là hộ. Ví dụ: - “Hộ là tất cả những người cùng sống trong một mái nhà, gồm những người cùng chung huyết tộc và những người làm công” (Từ điển). - “Hộ là những người cùng sống chung dưới một mái nhà, cùng ăn chung và có chung một ngân quỹ(Liên Hợp Quốc). - “Hộ là một đơn vị cơ bản của xã hội, có liên quan đến sản xuất, tái sản xuất, đến tiêu dùng và các hoạt động xã hội khác”( Thảo luận quốc tế lần thứ 4 về Quản lý nông trại tại Hà Lan, 1980). - “Hộ là một nhóm người cùng chung huyết tộc, hay không cùng chung huyết tộc, ở chung một mái nhà, ăn chung một mâm cơm và có chung một ngân quỹ” (Giáo sư T. G. Mc. Gee, 1989).

doc92 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2044 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Những vấn đề chung về kinh tế nông thôn và trang trại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan