Những vấn đề chung về quản lý môi trường

Hiện nay chưa có một định nghĩa thống nhất về quản lý môi trường. Theo một số tác giả, thuật ngữ về quản lý môi trường bao gồm hai khía cạnh: quản lý nhà nước về môi trường và quản lý của các doanh nghiệp, khu vực dân cư về môi trường. Trong đó, khía cạnh thứ hai có mục tiêu chủ yếu là tăng cường hiệu quả của sản xuất (hệ thống quản lý môi trường thwo ISO 14.000) và bảo vệ sức khỏe của người lao động, dân cư sống trong khu vực có các hoạt động sản xuất.

pdf85 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1880 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Những vấn đề chung về quản lý môi trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan