Nội dung ôn tập môn học kinh tế môi trường

1. Sơ đồ quan hệ giữa kinh tế và môi trường 2. Sơ đồ cân bằng vật chất thể hiện mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường. Chiến lược nhằm giãm thiểu ô nhiễm. Ý nghĩa của 2 định luật của thuyết nhiệt động lực học. 3. Mức ô nhiễm tối ưu và sơ đồ minh họa. 4. Giá trị kinh tế của một tài nguyên thiên nhiên. 5. Thuế ô nhiễm Pigou. Ai là người phải chịu thuế? 6. Lệ phí ô nhiễm là gì? Sơ đồ minh họa. Ưu nhược điểm, trường hợp áp dụng.

doc3 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2054 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nội dung ôn tập môn học kinh tế môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan