Norton Ghost trình sao chép ổ cứng tốt nhất

Chương 01 – Giới thiệu về Symantec Ghost Chương 02 – Tìm hiểu những vấn đề cơ bản của Symantec Ghost Chương 03 – Cài đặt Symantec Ghost Chương 04 – Quản lý tập tin ảnh, cấu hình tài nguyên của các máy tính Chương 05 – Tạo và thực thi tác vụ Chương 06 – Lưu dự phòng và quá trình khôi phục hệ thống dựa trên những bản sao lưu Chương 07 – Thực hiện di trú người dùng Chương 08 – Sysprep Chương 09 – Tạo ảnh khởi động và đĩa khởi động với Ghost Boot Wizard Chương 10 – Tùy chọn mở rộng của Console Chương 11 – Những tùy chọn trong tập tin ảnh Chương 12 – Sử dụng Munticastung để tạo và nạp ảnh

pdf72 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2420 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Norton Ghost trình sao chép ổ cứng tốt nhất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan