Ô nhiễm đất. Chỉ thị & các giải pháp

Ô nhiễm môi trường đất được xem là tất cả các hiện tượng làm nhiễm bẩn môi trường đất bởi các tác nhân ô nhiễm ô nhiễm môi trường đất, thật chất là những tác động của con người làm biến đổi các yếu tố sinh thái vượt ra ngoài phạm vi chống chịu của sinh vật.

ppt21 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2102 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ô nhiễm đất. Chỉ thị & các giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ô NHIỄM ĐẤT CHỈ THỊ & CÁC GIẢI PHÁP Mục lục Khái niệm ô nhiễm môi trường đất Nguyên nhân chính gây ô nhiễm đất Nguồn gây ô nhiễm đất Cách xác định ô nhiễm đất Biện pháp phòng chống ô nhiễm KHÁI NIỆM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT Ô nhiễm môi trường đất được xem là tất cả các hiện tượng làm nhiễm bẩn môi trường đất bởi các tác nhân ô nhiễm ô nhiễm môi trường đất, thật chất là những tác động của con người làm biến đổi các yếu tố sinh thái vượt ra ngoài phạm vi chống chịu của sinh vật. MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẤT, NƯỚC, KHÔNG KHÍ Nguyên nhân chính gây ô nhiễm đất Áp lực tăng Dân số Công nghiệp hóa hiện đại hóa Nền sản xuất NN Công nghiệp hóa Hiện đại hóa Nguồn gây ô nhiễm đất Cách xác định ô nhiễm đất Thông qua chỉ thị ô nhiễm đất: Tính chất vật lý Tính chất hóa học Tính chất sinh học Các quá trình Các đặc điểm Yêu cầu của một chỉ thị chất lượng đất Dễ đo lường giá trị về sự thay đổi Nhạy cảm đối với sự thay đổi Xác định với số lượng mẫu vừa phải Thông dụng và dễ tiếp cận có tính đại diện Chỉ thị vật lý Màu sắc Độ ẩm Độ xốp Dung trọng Chỉ thị hóa học PH CEC, BS NPK (tồng, dễ tiêu) Hữu cơ tổng EC ESB ( Na trao đổi) Kim loại nặng Dư lượng thuốc BVTV Chỉ thị sinh học Vi sinh tổng Vi khuẩn Nấm Giun đất Vd: Đánh giá ô nhiễm đất qua xét nghiệm hóa học: Nito anbumin bao gồm nitơ của mùn trong đất không bị nhiễm bẩn. Dùng lượng Clo trong đất để đánh giá về tình trạng vệ sinh của đất. Vd: Đánh giá ô nhiễm đất qua xét nghiệm sinh vật x WHAT SHOULD BE DONE ONCE SOIL CONTAMINATION Leaving in place & limiting use of the site Capping or encapsulating the soil in place with impermeable material anf applying a layer of clean topsoil Excavating the contaminatedsoil and disposing of it at a hazardous waste landfill Treating the contaminant soil in situ(e.g., without excavation), on – site(i.e., at the site) or off – side (e.g.,at a facility located elswhere) Biện pháp phòng chống ô nhiễm Dicusson Nêu biện pháp phòng chống ô nhiễm đối với từng nguồn gây ô nhiễm đất