Phân tích dữ liệu không gian của DB2 với trình duyệt địa lý miễn phí

Suốt hơn 10 năm qua, DB2 Spatial Extender (trình m ở rộng không gian DB2) và Informix Spatial DataBlade đã cung cấp khả năng quản lý và phân tích dữ liệu không gian trong các bảng quan hệ DB2 và Informix. Có thể định nghĩa các cột bảng với các kiểu không gian dành cho các điểm, các đường và các đa giác, có thể biểu diễn các đối tượng như:  Các vị trí điểm — Khách hàng, cửa hàng bán lẻ, máy biến thế điện, tháp điện thoại di động  Các đường — Đường cao tốc, đường ven biển, tuyến đường giao hàng, đường dây truyền tải điện  Các đa giác — Vùng lãnh thổ bán hàng/dịch vụ, vùng nguy cơ lũ lụt/cháy, các bang/các tỉnh/các quốc gia

pdf4 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1730 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích dữ liệu không gian của DB2 với trình duyệt địa lý miễn phí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân tích dữ liệu không gian của DB2 với trình duyệt địa lý miễn phí Suốt hơn 10 năm qua, DB2 Spatial Extender (trình mở rộng không gian DB2) và Informix Spatial DataBlade đã cung cấp khả năng quản lý và phân tích dữ liệu không gian trong các bảng quan hệ DB2 và Informix. Có thể định nghĩa các cột bảng với các kiểu không gian dành cho các điểm, các đường và các đa giác, có thể biểu diễn các đối tượng như:  Các vị trí điểm — Khách hàng, cửa hàng bán lẻ, máy biến thế điện, tháp điện thoại di động  Các đường — Đường cao tốc, đường ven biển, tuyến đường giao hàng, đường dây truyền tải điện  Các đa giác — Vùng lãnh thổ bán hàng/dịch vụ, vùng nguy cơ lũ lụt/cháy, các bang/các tỉnh/các quốc gia Các truy vấn SQL có thể kết hợp các chức năng không gian để phân tích các mối quan hệ không gian, như việc tìm kiếm khách hàng trong một vùng lũ lụt. Ví dụ: SELECT cust_name, cust_addr FROM customers, flood zones WHERE ST_Within(cust_loc, flood_loc) = 1 Kết quả của truy vấn này sẽ tạo ra một tập các tên và địa chỉ của khách hàng mà nhà của họ có thể có nguy cơ lũ lụt. Kết quả này có thể có ích trong việc tính toán các mức bảo hiểm hoặc gửi đi một đề nghị mua bảo hiểm lũ lụt. Trong nhiều trường hợp, có thể rút ra những hiểu biết thấu đáo hơn nữa từ việc hiển thị trực quan kết quả trong một công cụ lập bản đồ. Như người ta thường nói, "Một hình ảnh bằng cả ngàn lời nói". Phần còn lại của hướng dẫn này sẽ cho bạn thấy cách sử dụng trình duyệt địa lý miễn phí để hiển thị trực quan các dữ liệu này từ các bảng DB2. Hình 1. Làm nổi bật các khách hàng Kentucky trong vùng lũ lụt bằng màu đỏ Về hướng dẫn này Hướng dẫn này sẽ cùng bạn thiết lập DB2 với một cơ sở dữ liệu mẫu, thiết lập trình duyệt địa lý và chạy trình duyệt địa lý để hiển thị trực quan các bảng không gian và các kết quả phân tích không gian. Nó cũng đưa ra các gợi ý để làm việc có hiệu quả với dữ liệu không gian và khám phá các kỹ thuật bổ sung để hiển thị trực quan không gian. Mặc dù hướng dẫn này dựa vào DB2 cho Linux®, UNIX® và Windows®, nhưng cũng có thể làm tương tự, với những thay đổi nhỏ, nếu sử dụng DB2 cho z/OS® hoặc cơ sở dữ liệu Informix. Về đầu trang Các điều kiện cần trước Hướng dẫn này được viết cho những người phát triển ứng dụng không gian và những người phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu. Bạn cần hiểu rõ về dữ liệu không gian và đã quen làm việc với các truy vấn SQL. Về đầu trang Các yêu cầu hệ thống Để chạy các ví dụ, bạn cần một môi trường Windows hoặc Linux với khoảng 500 MB có sẵn để cài đặt DB2 và trình duyệt địa lý. Nếu DB2 đã được cài đặt rồi, bạn chỉ cần khoảng 20 MB. Cài đặt DB2 và chạy chương trình mẫu Sau khi tải về và giải nén các ảnh cài đặt, chạy setup.exe (Windows) hoặc db2setup (Linux) cho máy chủ DB2 và cho DB2 Spatial Extender. Để nguyên các tùy chọn mặc định trong quá trình thiết lập là đủ. Trong môi trường Windows, điều cần thiết là tăng thêm tham số cấu hình của trình quản lý cơ sở dữ liệu cho kích thước ngăn xếp đại lý với các lệnh sau đây được ban hành từ một cửa sổ lệnh DB2: db2 update dbm cfg using agent_stack_sz 100 db2stop db2start Trong Linux, điều cần thiết là thiết lập biến môi trường DB2PATH để trỏ đến thư mục cài đặt cá thể DB2 trước khi chạy chương trình trình diễn không gian bằng một lệnh như sau: export DB2PATH=/home/db2inst1/sqllib Nếu cá thể DB2 của bạn là khác, hãy sửa đổi lệnh để trỏ đến vị trí chính xác. Trước khi chạy trình diễn không gian, bạn cần phải tạo ra một cơ sở dữ liệu. Cách dễ nhất để làm điều này là tạo cơ sở dữ liệu DB2 mẫu mặc định bằng lệnh db2sampl, sau đó chuyển đến thư mục chứa các ví dụ mẫu không gian (samples\spatial): cd /home/db2inst1/sqllib/extenders/samples/spatial (Linux) or cd c:\program files\IBM\sqllib\extenders\samples\spatial (Windows) và chạy lệnh runGseDemo sample userid password. Lệnh này sẽ chạy cơ sở dữ liệu để xử lý không gian, tạo ra một số các bảng không gian và thi hành các truy vấn không gian với kết quả đầu ra ở cửa sổ thiết bị đầu cuối. Về đầu trang Cài đặt trình duyệt địa lý Cài đặt trình duyệt địa lý chỉ đơn giản là giải nén tệp đã tải về vào một vị trí thuận tiện trên hệ thống của bạn. Các tệp batch để khởi động trình duyệt địa lý — run_geobrowser.cmd (Windows) và run_geobrowser.sh (Linux) — có thể cần được sửa đổi theo thông tin trong tệp batch để thiết lập đường dẫn lớp (classpath) Java™ cho thích hợp.
Tài liệu liên quan