Phân tích nước_Clorua

XÁC ĐỊNH CLORUA Phương pháp Mohr 1. Thuốc thử 1.1. Dung dịch chỉ thị K2CrO4 5 % Hòa tan 5g K2CrO4 với 20 ml nước (dung dịch có màu vàng trong). Thêm vài giọt AgNO3 0,0141 M đến khi dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu nâu đỏ. Để lắng 12 giờ, lọc và pha loãng thành 100 ml. 1.2. Dung dịch AgNO3 0,0141 M Hòa tan 2,395 g AgNO3 bằng nước cất, định mức 1000 ml. Bảo quản trong bình thủy tinh màu nâu.

docx3 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Lượt xem: 1041 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích nước_Clorua, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
XÁC ĐỊNH CLORUA Phương pháp Mohr Thuốc thử Dung dịch chỉ thị K2CrO4 5 % Hòa tan 5g K2CrO4 với 20 ml nước (dung dịch có màu vàng trong). Thêm vài giọt AgNO3 0,0141 M đến khi dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu nâu đỏ. Để lắng 12 giờ, lọc và pha loãng thành 100 ml. Dung dịch AgNO3 0,0141 M Hòa tan 2,395 g AgNO3 bằng nước cất, định mức 1000 ml. Bảo quản trong bình thủy tinh màu nâu. Dung dịch NaCl 0,141 M Hòa tan 8,2400 g NaCl (đã sấy 105 oC, 2 giờ) bằng nước cất, định mức 1000 ml. Dung dịch NaCl 0,0141 M Pha loãng từ dung dịch NaCl 0,141 M. Dung dịch HNO3 0,1 M Pha loãng 6.2 ml HNO3 (1,51 g/ml; 65 – 68 %) bằng nước cất, định mức 1000 ml. Dung dịch NaOH 0,1 M Hòa tan 4,04 g NaOH bằng nước cất, định mức 1000 ml. Bảo quản trong bình nhựa. Lấy mẫu và bảo quản mẫu Phân tích mẫu càng sớm càng tốt. Lắc đều các bìnhï mẫu bảo quản và phải đảm bảo chắc chắn rằng mẫu trong các bìnhï được đồng nhất khi lấy một phần mẫu đem phân tích. Cách tiến hành 3.1. Xác định Hút chính xác 50 ml mẫu cho vào bình tam giác 250 ml. Kiểm tra và điều chỉnh pH trong phạm vi pH 5 – 9,5 bằng HNO3 0,1 M hoặc NaOH 0,1 M. (Lưu ý: Phải kiểm tra và điều chỉnh trong một bình riêng để biết chính xác thể tích dung dịch điều chỉnh pH được sử dụng, sau đó dùng đúng thể tích đó để điều chỉnh trong bình thực và không đo pH nữa!) Thêm 1 ml K2CrO4 5 %. Chuẩn độ bằng dung dịch AgNO3 0,0141 M đến khi dung dịch chớm chuyển sang màu nâu hơi đỏ. Ghi lại thể tích dung dịch AgNO3 0,0141 M tiêu tốn. Mẫu trắng: Sử dụng nước cất, xác định tương tự như trên. 3.2. Xác định lại nồng độ dung dịch AgNO3 Hút chính xác 10 ml dung dịch NaCl 0,0141 M cho vào bình tam giác 100 ml. Thêm 1 ml K2CrO4 5 %. Chuẩn độ bằng dung dịch AgNO3 0,0141 M đến khi dung dịch chớm chuyển sang màu nâu hơi đỏ. Ghi lại thể tích dung dịch AgNO3 0,0141 M tiêu tốn. Tính toán kết quả Nồng độ dung dịch AgNO3 C=0,0141 .10V3 Hàm lượng clorua của mẫu Clorua (mg/l)=35,45×C×(V2-V1)×1000V Trong đó: V: Thể tích mẫu, ml V1: Thể tích dung dịch AgNO3 0,0141 M tiêu tốn khi chuẩn độ mẫu trắng, ml V2: Thể tích dung dịch AgNO3 0,0141 M tiêu tốn khi chuẩn độ mẫu, ml V3: Thể tích dung dịch AgNO3 0,0141 M tiêu tốn khi chuẩn độ xác định lại nồng độ, ml C: Nồng độ dung dịch AgNO3, M
Tài liệu liên quan