Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet ở công ty điện toán và truyền số liệu - VDC

Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) là một doanh nghiệp Nhà nước, là đơn vị thành viên Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, được thành lập chính thức vò ngày 06 tháng 12 năm 1989, Quyết định số 1216-TCCB-LĐ của Tổng cục Bưu điện, với Giấy phép đăng kí kinh doanh số: 109883 do Bộ kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 20/6/1995. Tên đầy đủ của công ty: Công ty điện toán và truyền số liệu Vietnam Datacommunication Company

doc49 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1964 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet ở công ty điện toán và truyền số liệu - VDC, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan