Phương pháp dạy học các chương mục quan trọng trong chương trình sách giáo khoa phổ thông

Để hiểu được cấu trúc chương trình hóa học ở trường phổ thông chúng ta cần nắm được các nguyên tắc xây dựng , phát triển chương trình hóa học.Chương trình hóa học phổ thông được xây dựng theo nguyên tắc sau đây:bảo đảm tính khoa học, tính tư tưởng, tính sư phạm, tính thực tiễn và giáo dục kĩ thuật tổng hợp, tính đặc trưng bộ môn.

doc140 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2065 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phương pháp dạy học các chương mục quan trọng trong chương trình sách giáo khoa phổ thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên