Phương pháp dạy vật lí ở trường trung học phổ thông

Vật lí học là ngành khoa học nghiên cứu những dạng vận động đơn giản nhất của các dạng vật chất và tương tác giữa các dạng vật chất đó là vì các dạng vật chất chuyển động và tương tác - đối tượng Vật lí học - lại tồn tại trong hệ vật chất bất kỳ nên Vật lí học là cơ sở của khoa học tự nhiên.

pdf212 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1904 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phương pháp dạy vật lí ở trường trung học phổ thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên