Quản lý công tác thi đua, khen thưởng trong các trường trung học phổ thông

Abstract Principals of high schools should directly manage the activities of emulation and reward for teachers and staff in the schools to ensure the transparency of those activities, motivating them to improve their w k y. s e yzes s ’s m eme f em ew by approaching the management functions to enhance the efficiency of those activities, contributing to the comprehensive renovation of education and training.

pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 157 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý công tác thi đua, khen thưởng trong các trường trung học phổ thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan