Quản lý nhà nước - Chương 5: Quy chế, điều lệ của bộ giáo dục và đào tạo

. Điều lệ nhà trường. 1.1. Điều lệ trường mầm non. 1.2. Điều lệ trường tiểu học. 1.3. Điều lệ trường trung học. 2. Quy chế về thanh tra, kiểm tra. 3. Các quy chế, quy định về hoạt động giảng dạy. 4. Chế độ tiền lương đối với CBCC.

ppt38 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1212 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản lý nhà nước - Chương 5: Quy chế, điều lệ của bộ giáo dục và đào tạo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUY CHEÁ, ÑIEÀU LEÄ CUÛA BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏOCHÖÔNG 5:1. Điều lệ nhà trường.1.1. Điều lệ trường mầm non.1.2. Điều lệ trường tiểu học.1.3. Điều lệ trường trung học.2. Quy chế về thanh tra, kiểm tra.3. Các quy chế, quy định về hoạt động giảng dạy.4. Chế độ tiền lương đối với CBCC.Điều lệ nhà trường* Điều 52 của LGD đã chỉ rõ:Nhà trường được tổ chức và hoạt động theo quy định của LGD và điều lệ nhà trường.Điều lệ nhà trường phải gồm những nội dung sau: + Nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường.+ Tổ chức các hoạt động GD trong nhà trường.+ Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo, người học.+ Tổ chức và QL nhà trường.+ Quan hệ giữa gia đình, nhà trường và XH.1.1. Điều lệ trường mầm non07/04/2008 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ban hành điều lệ trường mầm non (ĐLMN).Kết cấu gồm: 7 chương, 48 điều.1.1. Điều lệ trường mầm non.- Nội dung:a. Những quy định chung.+ Trường MN là đơn vị cơ sở của GD quốc dân, có tư cách pháp nhân, với nhiệm vụ là tiếp nhận đúng độ tuổi nuôi dưỡng và GD.+ Các loại hình nhà trường: công lập, dân lập, bán công, tư thục phải chịu sự QL của PGD huyện hay quận ở mọi mặt.1.1. Điều lệ trường mầm nonb. Tổ chức và QL nhà trường.+ Do cơ quan cấp huyện, quận QL mọi mặt.+ Trường MN được thành lập theo đơn vị hành chính xã, phường hoặc cơ quan hành chính.c. Quy định cần nắm vững.+ Độ tuổi:3-36 tháng tổ chức thành các nhóm trẻ. 37 tháng – 6 tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo.1.1. Điều lệ trường mầm non+ Giáo viên: phải có chuyên môn, nghiệp vụ.+ Hiệu trưởng: do chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm đối với trường công. Đối với trường tư thục hay dân lập thì chủ tịch UBND huyện công nhận; phải có trình độ chuyên môn từ THSP trở lên và kinh nghiệm 5 năm.+ Trường MN phải có các tổ chức đoàn thể và chuyên môn: Tổ chức Đảng lãnh đạo; công đoàn; đoàn thanh niên và các tổ chức XH khác.1.1. Điều lệ trường mầm non.d. Hoạt động nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em.+ Chương trình GD và tài liệu tham khảo được Bộ GD&ĐT ban hành và thống nhất quy đinh trong toàn quốc.+ Đánh giá kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc và GD trẻ được tiến hành định kỳ thông qua kỳ kiểm tra sức khỏe, đánh giá sự phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ của trẻ.1.1. Điều lệ trường mầm non.e. Giáo viên và trẻ em.+ GV: phải có trình độ THSP MN; phải có ngôn ngữ mẫu mực mới có tác dụng GD trẻ.+ Trẻ em: đến trường đúng độ tuổi, không mắc bệnh truyền nhiễm hay bệnh bẩm sinh nguy hiểm.1.1. Điều lệ trường mầm nonf. CSVC và mối quan hệ XH.+ CSVC: trường phải đặt ở trung tâm dân cư, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường; cơ cấu tổ chức và thiết bị phải đảm bảo đúng, đủ theo quy định.+ Trách nhiệm nhà trường: phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình và XH xây dựng tốt môi trường GD.+ Trách nhiệm gia đình: thường xuyên liên hệ với nhà trường cùng nuôi dưỡng con cái.1.1. Điều lệ trường mầm non.Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia: ban hành kèm theo QĐ số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/07/20081.2. Điều lệ trường tiểu học30/12/2010 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành điều lệ trường tiểu học kèm theo TT 41/2010/TT-BGDĐT.Kết cấu gồm: 7 chương, 47 điều.1.2. Điều lệ trường tiểu họcNội dung: a. Những quy định chung.+ Trường tiểu học là cơ sở GD của bậc tiểu học, bậc học nền tảng của GD quốc dân, có tư cách pháp nhân.+ Các loại hình nhà trường: công lập và dân lập,.. (ngoài công lập).1.1. Điều lệ trường tiểu họcb. Tổ chức và QL trường tiểu học.+ Do UBND huyện quyết định.+ Điều kiện mở trường TH: phù hợp với địa phương; đủ GV theo chuẩn; CSVC; có dự bảo trợ thực hiện mục tiêu GD.+ Hiệu trưởng: do UBND huyện bổ nhiệm, là GVTH ít nhất 5 năm; QL toàn bộ công tác đào tạo của trường+ Lớp học: mỗi lớp không quá 35HS.+ Ngoài ra còn các tổ chức khác: tổ chuyên môn; hội đồng GD; tổ chức Đảng; đoàn thể khác;1.1. Điều lệ trường tiểu họcc. Thầy giáo và học trò.+ Thầy giáo: có nhiệm vụ dạy học và GD theo chương trình của Bộ GD&ĐT; tham gia công tác phổ cập; có trình độ THCN hay CĐ trở lên, phải có đạo đức; tác phong và lời nói đẹp,+ Học sinh: từ 6-14 tuổi; kính trọng thầy giáo và mọi người; được bình đẳng trong việc hưởng thụ GD toàn diện;1.1. Điều lệ trường tiểu họcd. CSVC và quan hệ XH.+ CSVC: đảm bảo thuận lợi cho công tác giảng dạy, học tập.+ Mối quan hệ nhà trường – gia đình – XH: thường xuyên, chặt chẽ.- Quy chế công nhận trường TH đạt chuẩn quốc gia, ban hành kèm theo QĐ số 32/2005/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2005 của Bộ GD&ĐT.1.1. Điều lệ trường tiểu họcĐiều 36. Chuẩn trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp của giáo viênCó bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm. Năng lực GD của GV TH được đánh giá dựa theo chuẩn nghề nghiệp GV TH.1.1. Điều lệ trường tiểu họcGV TH có trình độ đào tạo trên chuẩn, có năng lực giáo dục cao được hưởng chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước; được tạo điều kiện để phát huy tác dụng trong giảng dạy và GD.GV chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo được nhà trường, các cơ quan QLGD tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng đạt chuẩn trình độ đào tạo để bố trí công việc phù hợp.1.1. Điều lệ trường tiểu họcĐiều 38. Các hành vi giáo viên không được làm 1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh và đồng nghiệp. 2. Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung, kiến thức; dạy không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 3. Cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.1.1. Điều lệ trường tiểu họcĐiều 38. Các hành vi giáo viên không được làm 4. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.5. Uống rượu, bia, hút thuốc lá khi tham gia các hoạt động giáo dục ở nhà trường, sử dụng điện thoại di động khi đang giảng dạy trên lớp. 6. Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén chương trình giáo dục.1.3. Điều lệ trường trung học28/3/2011 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT, trường TrH có nhiều cấp học.Kết cấu gồm 7 chương, 47 điều.1.3. Điều lệ trường trung họcNội dung: a. Những quy định chung.+ Trường TrH là cơ sở GD nối tiếp bậc TH.+ Tổ chức dạy, học và các hoạt động khác do Bộ GD&ĐT quy định.+ Phối hợi với các tổ chức khác trong hoạt động GD.+ Hình thức: công lập và ngoài công lập.1.3. Điều lệ trường trung họcb. Tổ chức và QL trường TrH.THCS do chủ tịch UBND huyện thỏa thuận với Sở GD&ĐT quyết định thành lập.THPT do chủ tịch UBND tỉnh thỏa thuận với Sở D&ĐT quyết định thành lập.1.3. Điều lệ trường trung họcb. Tổ chức và QL trường TrH.Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng:+ Trường TrH có 1 hiệu trưởng và 3 phó hiệu trưởng theo nhiệm kỳ 5 năm.+ Hiệu trưởng là GV đạt chuẩn và 5 năm kinh nghiệm.+ Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng THCS: do trưởng phòng GD&ĐT đề nghị và chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm.+ Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng THPT: do GĐ Sở GD&ĐT đề nghị và chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm.1.3. Điều lệ trường trung họcb. Tổ chức và QL trường TrH.- Nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng:+ Tổ chức bộ máy nhà trường.+ Xây dựng kế hoạch GD. + QL GV và nhân viên.+ Thực hiện chế độ chính sách của NN.- Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về nhiệm vụ được phân công.1.3. Điều lệ trường trung học- Tổ chức Đảng và các đoàn thể quần chúng.+ Đảng lãnh đạo trong nhà trường và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp.+ Công đoàn, đoàn thanh niên và các tổ chức XH khác hoạt động theo PL nhằm giúp nhà trường thực hiện mục tiêu và nguyên tắc GD.1.3. Điều lệ trường trung học- Hội đồng GD.+Là tổ chức tư vấn cho hiệu trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của trường.+ Ngoài ra còn có hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật.1.3. Điều lệ trường trung họcc. Hoạt động GD trong trường học.Chương trình, kế hoạch dạy học do Bộ GD&ĐT quy định.Phối hợp với các lực lượng ngoài nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm phát triển năng lực toàn diện của HS.Việc đánh giá HS theo quy định của Bộ GD&ĐT.1.3. Điều lệ trường trung họcd. Thầy giáo và HS.Thầy giáo: tốt nghiệp CĐSP hoặc ĐHSP; được hưởng mọi quyền lợi về vật chất và tinh thần, chế độ chính sách theo quy định.HS: từ 11t-14t (THCS), 15t-19t (THPT); chấp hành nội quy, hoàn thành nghĩa vụ học tập và rèn luyện thân thể, được bình đẳng trong việc hưởng thụ GD toàn diện, bình đẳng, dân chủ.1.3. Điều lệ trường trung họce. CSVC và quan hệ XH.Phải có đủ phòng học và tiện nghi theo quy định; 45HS/lớp;Phối hợp với gia đình, XH, thực hiện mục tiêu GD.- Quy chế công nhận trường THCS, THPT và trường TrH có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia, ban hành kèm theo TT số 06/2010/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ GD&ĐT.1.3. Điều lệ trường trung họcĐiều 33. Trình độ chuẩn được đào tạo của GVa) Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên tiểu học; b) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THCS;c) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THPT.1.3. Điều lệ trường trung họcGV chưa đạt trình độ chuẩn được nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng để đạt trình độ chuẩn.GV có trình độ trên chuẩn, có năng lực giáo dục cao được hưởng chính sách theo quy định của Nhà nước, được nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục tạo điều kiện để phát huy tác dụng của mình trong giảng dạy và giáo dục.1.3. Điều lệ trường trung họcĐiều 35. Các hành vi GV không được làm 1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh và đồng nghiệp.2. Gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.3. Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 1.3. Điều lệ trường trung họcĐiều 35. Các hành vi GV không được làm 4. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.5. Hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động giáo dục; sử dụng điện thoại di động khi đang dạy học trên lớp.6. Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục.1.3. Điều lệ trường trung học28/3/2011 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT, trường TrH có nhiều cấp học.Kết cấu gồm 7 chương, 47 điều.2. Các quy chế, quy định về thanh tra, kiểm tra.3. Các quy chế, quy định về hoạt động giảng dạy.4. Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức.
Tài liệu liên quan