Quản lý và phân bố ngân sách cho giáo dục đại học phục vụ đổi mới sáng tạo ở Israel và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Tóm tắt Để xây dựng một quốc gia khởi nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hệ thống giáo dục đại học (GDĐH) (gồm cả trường đại học và cao đẳng) đóng vai trò then chốt. Israel là một trong những quốc gia khởi nghiệp thành công nhất thế giới và cũng là quốc gia sở hữu một nền GDĐH có uy tín hàng đầu thế giới. Khảo sát mô hình GDĐH của Israel cung cấp một số bài học kinh nghiệm có giá trị về vai trò quản lý và phân bổ ngân sách cho GDĐH của nhà nước để đảm bảo tính hiệu quả, chất lượng và công bằng của cả hệ thông, từ đó tạo nên sức mạnh phục vụ cho mạng lưới đổi mới sáng tạo. Trên cơ sở tổng kết những bài học kinh nghiệm trong tổ chức quản lý và phân bổ ngân sách cho hệ thống đổi mới sáng tạo của Israel và đối chiếu với hiện trạng ở Việt Nam, bài viết nêu lên một số hàm ý chính sách cho việc phát triển GDĐH hướng đến thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở nước ta trong thời gian tới.

pdf14 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý và phân bố ngân sách cho giáo dục đại học phục vụ đổi mới sáng tạo ở Israel và hàm ý chính sách cho Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan