Quản trị hệ thống thông tin: Quản lý kinh doanh điện tử

(Bản scan) Kinh doanh điện tử là quá trình sử dụng thông tin và các kỹ thuật truyền thông nhằm quản lý tất cả các lĩnh vực của các quy trình nghiệp vụ bên trong một tổ chức và giao tiếp của chúng với các đối tác bên ngoài.

pdf30 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2068 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản trị hệ thống thông tin: Quản lý kinh doanh điện tử, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan