Quản trị rủi ro trong kinh doanh

(Bản scan) Rủi ro tài sản Là các đối tượng có thể được lợi hoặc chịu tổn thất về vật chất, tài sản tài chính hay tài sản vô hình (danh tiếng, hỗ trợ về chính trị, quyền tác giả) và các kết quả này xảy ra do phải chịu các yếu tố mạo hiểm hoặc rủi ro. Tài sản có thể bị hư hỏng, tàn phá, mất mát hoặc giảm giá bằng nhiều cách khác nhau. Việc không thể sử dụng tài sản trong một thời gian - yếu tố thời gian của tổn thất - là ví dụ cho một loại tổn thất thường bị bỏ qua. Thật vậy, một biến cố như sự sụp đổ thị trường tài chính ở các nước châu Á gần đây làm ngưng trệ các hoạt động của nhiều doanh nghiệp và đã gây ra tổn thất lớn lao về tài sản cho các doanh nghiệp này. Các đối tượng chịu rủi ro về tài sản cũng có thể tạo ra các kết quả tích cực. Các đối tượng chịu rủi ro về tài sản cũng có thể tạo ra các kết quả tích cực. Chẳng hạn một kế hoạch đầu tư táo bạo vào thị trường Liên Xô có thể thống lĩnh thị trường này (trường hợp của Mac Donald trong thị trường fast food).

pdf75 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1878 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản trị rủi ro trong kinh doanh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên