Quản trị tài chính quốc tế

(Bản scan) Nội dung: 1, Giới thiệu tổng quát về tài chính quốc tế. 2, Các chiến lược tài chính quốc tế. 3, Quản trị dòng ngân lưu quốc tế. 4, Quản lý rủi ro về tỷ giá hối đoái.

pdf41 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2341 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản trị tài chính quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên