Quang hợp ở thực vật

Quang hợp ở thực vật là quá trình biến đổi năng lượng ánh sáng mặt trời được diệp lục hấp thụ thành năng lượng hóa học khi tổng hợp cacbohidrat, giải phóng oxi từ CO2 và nước. Phương trình tổng quát: 6CO2+ 12H2O -> C6H12O6+6O2 +6H2O

pdf21 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2032 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quang hợp ở thực vật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Quang hợp ở thực vật là quá trình biến đổi năng lượng ánh sáng mặt trời được diệp lục hấp thụ thành năng lượng hóa học khi tổng hợp cacbohidrat, giải phóng oxi từ CO2 và nước. Phương trình tổng quát: 6CO2 + 12H2O C6H12O6+6O2 +6H2O Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn ,nguyên liệu sản xuất công nghiệp và dược liệu cho con người. Sản xuất và tích lũy năng lượng duy trì sự sống của sinh giới(quang năngÆ hóa năng) Điều hòa O2 và CO2 trong khong khíÆ bảo vệ, duy trì sinh giới. Đặc điểm (bên ngoài) Ý nghĩa Diện tích bề mặt lớn Hấp thụ được nhiều tia sáng Thuận lợi cho hệ thống khí CO2 và O2 khuyếch tán vào ra dễ dàng Phiến lá mỏng , lớp biểu bì có khí khổng Đặc điểm (bên trong) Ý nghĩa Mô giậu có nhiều diệp lục,ngay dưới lớp biểu bì trên của lá , xếp sít nhau. Hấp thụ được nhiều ánh sáng chiếu trực tiếp lên mặt trên lá TB mô xốp phân bố cách xa nhau tạo nên khoảng rỗng Chứa CO2 , thuận lợi cho trao đổi khí trong quang hợp Đặc điểm (bên trong) Ý nghĩa Hệ gân lá có mạch dẫn xuất phát từ bó mạch ở cuống lá đến từng TB nhu mô của lá. Vận chuyển nước, ion khoáng và sản phẩm quang hợp Trong lá có nhiều lục lạp Lục lạp là bào quan tham gia vào quá trình quang hợp > Có 2 lớp: màng ngoài & màng trong. > Các túi dẹt (tilakoit) xếp chồng thành grana. > Trên màng tilakoit chứa enzim và hệ sắc tố quang hợp. > Trong chất nền chứa ribosome ARN, AND và các hạt tinh bột. > Chức năng: chuyển hóa năng lượng ánh sáng Æ năng lượng hóa học. HỆ SẮC TỐ CARÔTENÔIT (sắc tố phụ) DIỆP LỤC (sắc tố chính) XANTÔPHYL CARÔTENDIỆP LỤC A DIỆP LỤC B > DL làm cho lá màu xanh > Carôtenôit tạo nên màu đỏ, cam,vàng cho lá, quả, củ >Diệp lục a: trực tiếp tham gia chuyển hóa năng lương ánh sáng Ænăng lương hóa học trong ATP & NADPH. > Các sắc tố khác: hấp thụ và truyền năng lương ánh sáng cho DL a : Carotenoit ÆDL b ÆDL a ÆDL a ở trung tâm phản ứng. Cột A Cột B Trả lời 1.Lá có bản rộng 2.Cuống,gân lá 3.Biểu bì 4.Mô giậu 5.Khí khổng a.Trao đổi không khí, nước b.Chứa lục lạp thực hiện QH c.Hấp thụ được nhiều Á S d.Vận chuyển nước, khoáng và các chất hữu cơ e.Bảo vệ f.Tổng hợp ATP, C6H12O6 1…… 2…… 3…… 4…… 5…… c d e b a