Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Nghị định này áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hoá trong quá trình sản xuất, lưu thông trên thị trường trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu. 2. Việc quản lý nhà nước về chất lượng đối với các sản phẩm, hàng hoá thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng, bí mật quốc gia được quy định tại các văn bản khác.

doc15 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2055 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan