Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

1. Quy tắc Hợp lực của hai lực song song, cùng chiều tác dụng vào một vật rắn, là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy. Giá của hợp lực nằm trong mặt phẳng chứa và chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy

ppt20 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2315 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy tắc hợp lực song song cùng chiều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Mômen lực đối với một trục quay là gì? Câu 2: Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định (quy tắc mô men lực)? Thí Nghiệm Quy Tắc Tổng Hợp Hai Lực Song Song Cùng Chiều Củng Cố Vận Dụng Thí Nghiệm Quy Tắc Tổng Hợp Hai Lực Song Song Cùng Chiều Củng Cố Vận Dụng THÍ NGHIỆM DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM ( Mỗi đoạn dài 1cm ) Thước Dài Nhẹ: : Các Bước Làm Thí Nghiệm O NẾU DÙNG 6 QUẢ NẶNG NẾU DÙNG 5 QUẢ NẶNG O NẾU DÙNG 5 QUẢ NẶNG 1. Quy tắc Hợp lực của hai lực song song, cùng chiều tác dụng vào một vật rắn, là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy. Giá của hợp lực nằm trong mặt phẳng chứa và chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy II: QUY TẮC TỔNG HỢP HAI LỰC SONG SONG CUNG CHIỀU 2.Ví dụ: Khoảng cách giữa hai lực được tính từ giá của lực này đến giá của lực kia Nếu tổng hợp 3 lực song song cùng chiều thì ta vận dụng quy tắc này như thế nào? Trong trường hợp này thì sao? a. Lí giải về trọng tâm của vật rắn 2. Chú ý b. Phân tích một lực thành hai lực song song cùng chiều 2l l Đặc điểm của hệ 3 lực song song cân bằng + Ba lực đó phải có giá đồng phẳng + Lực ở trong phải ngược chiều với hai lực ở ngoài + Hợp lực của hai lực ở ngoài phải cân bằng với lực ở trong Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều: + Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy. + Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn hai lực ấy. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÂU HỎI 1 Cho hai lực song song cùng chiều, cùng tác dụng vào một vật. F1=20N, F2=30N, Hỏi hợp lực của hai lực có độ lớn bằng bao nhiêu? A. F=25N B. F=10N C. F=15N D. F=50N CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÂU HỎI 2 Cho hai lực song song cùng chiều, cùng tác dụng vào một vật, với F1=20N, F2=30N, Hợp lực của hai lực cách vị trí đặt lực F1 là 6cm, hỏi lực F2 đặt cách lực F1 là bao nhiêu? A 4cm B 5cm C 8cm D 10cm BÀI TẬP TỰ LUẬN Một người gánh một thùng gạo nặng 300N và một thùng ngô nặng 200N. Đòn gánh dài 1m. Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? Biết đòn gánh không bị cong, bỏ qua trọng lượng của đòn gánh Đáp số: Vai đặt tại điểm cách mép trái đòn gánh là 0,4m Vai chịu một lực bằng 500N
Tài liệu liên quan