Sản xuất chất giặt rửa: Công nghệ và thị trường

Công nghiệp sản xuất các chất giặt rửa (CCGR) là một nhánh công nghiệp nhẹ quan trọng trong phục vụ dân sinh. Tại nhiều nước, kể cả những nước phát triển, công nghiệp sản xuất CCGR chỉ đơn thuần mang tính gia công, nghĩa là chỉ sản xuất các sản phẩm cuối dòng với nguyên liệu sản xuất phần lớn nhập khẩu. Tuy nhiên có thể thấy mức đóng góp vào doanh thu công nghiệp cũng không nhỏ khiso sánh với một số ngành khác, đồng thời hiệu quả về giải quyết lao động cũng t-ơng đối tốt.

pdf65 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2125 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sản xuất chất giặt rửa: Công nghệ và thị trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên