Sáng kiến kinh nghiệm - Giải bài tập dựa vào tính chất của tỷ lệ thức

Như chúng ta đã biết việc dạy học theo chuyên đề có tác dụng rất to lớn đối với việc học, tiếp thu, thao tác tư duy, phương pháp suy luận của học sinh. Ở lớp 7 hệ thống kiến thức về tỷ lệ thức chiếm số tiết tương đối lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc giải bài tập toán lớp 7 nói riêng và chương trình toán cấp 2 nói chung.

pdf27 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 3482 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm - Giải bài tập dựa vào tính chất của tỷ lệ thức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên