Sinh học phân tử Southern blot

Đây là phương pháp cho phép xác định được sự có mặt của những trình từ cucleotide trên một đoạn ADN nào đó, trong hỗn hợp các đoạn ADN khác nhau. Do EM.Southern đề xuất vào năm 1975, tại đại học Edingburd.

pdf36 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2047 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sinh học phân tử Southern blot, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan