So sánh chi tiêu chính phủ cho môi trường, chất lượng môi trường của châu Âu và Việt Nam và hàm ý chính sách

Tóm tắt Chi tiêu của chính phủ cho môi trường là một trong những nguồn lực quan trọng để bảo vệ môi trường ở mỗi quốc gia. Chi tiêu của chính phủ cho môi trường rất đa dạng từ | hoạt động quản lý nguồn chất thải đến cải tạo chất lượng môi trường khu vực bị ô nhiễm và cả các hoạt động R&D liên quan đến môi trường. Ở Châu u chi tiêu cho môi trường chiếm từ 0,7% đến 0,8% tổng GDP, trong khi đó ở Việt Nam, con số này khiêm tốn hơn rất nhiều chỉ khoảng 0,3%. Bài viết dưới đây sẽ so sánh chi tiêu của chính phủ cho mỗi trường giữa Châu u và Việt Nam và tìm hiểu xem liệu từ đó có dẫn tới các kết quả mối trường khác biệt hay không? Qua đó rút ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam trong | lĩnh vực ngân sách dành cho môi trường.

pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 335 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu So sánh chi tiêu chính phủ cho môi trường, chất lượng môi trường của châu Âu và Việt Nam và hàm ý chính sách, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan