SQL server 2005 - Chương I: Giới thiệu sql server 2005

1. Hệ quản trị CSDL quan hệ kiểu Client/Server 2. Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2005 3. Tiêu chí đánh giá 4. Tài liệu tham khảo

ppt11 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Lượt xem: 886 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu SQL server 2005 - Chương I: Giới thiệu sql server 2005, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giảng viên: Phạm Mạnh Cương CHƯƠNG IGIỚI THIỆU SQL SERVER 2005NỘI DUNG1. Hệ quản trị CSDL quan hệ kiểu Client/Server2. Hướng dẫn cài đặt SQL Server 20053. Tiêu chí đánh giá4. Tài liệu tham khảo1- Hệ quản trị CSDL quan hệ kiểu Client/Server :Microsoft SQL Server là một hệ quản trị CSDL quan hệ (Relation Database Management System - RDBMS) hoạt động trên hệ thống mạng theo mô hình Client/Server cho phép nhiều người dùng từ các máy trạm truy cập dữ liệu lưu trên máy chủ.2- Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2005Bắt đầu cài đặt3. Tiêu chí đánh giáThi giữa kỳ: 3 điểm (Thực hành)Thi cuối kỳ: 7 điểm (Thực hành)Vắng 3 lần cấm thi4. Tài liệu tham khảoBook Online của Microsoft SQL Server 2005Giáo trình SQL Server 2005, Trần Xuân Hải – Nguyễn Tiến Dũng, Đại học Quốc Gia TP. HCMSQL Server 2005 – Lập trình T-SQL, Phạm Hữu Khang – Đoàn Thiện Ngân, NXB Lao Động – X. HộiSQL Server 2005 – Lập trình Thủ tục và Hàm, Phạm Hữu Khang – Đoàn Thiện Ngân, NXB Lao Động – Xã Hội