Sử dụng ổ cứng một cách hiệu quả

Đĩa cứng là gì? - Định dạng đĩa là gì? - Tìm hiểu kỹ hơn về đĩa cứng - Các hệ thống file - Khảo sát các Partition - Máy tính khởi động như thế nào? - Quản lý các Partition - Trước khi chạy Partition Magic - Hoàn thành các tác vụ một cách thủ công - Thay đổi các tùy biến của Partition Magic - Gỡ bỏ Partition Magic - Tự động hóa các tác vụ với Wizards - Thao tác đĩa cứng

pdf222 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2348 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sử dụng ổ cứng một cách hiệu quả, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan