Sử dụng XML Web Services

Trước khi tạo .NET Compact Framework XML Web service client, XML Web Service client phải sự dụng được. Trong phần này chúng ta tạo một Web service, và tạo một a .NET Compact Framework client để sử dụng Web service. XML Web service trả về thông tin của một cá nhân.

pdf12 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1984 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sử dụng XML Web Services, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan