Sự lão hóa của tế bào gốc

Sự lão hóa !  Senescence xuất phát từ “senex” nghĩa là gười đàn ông già hay tuổi già. !  Senescence (ageing) được mô tả là quá trình có hại xuất hiện sau sự phát triển và trưởng thành

pdf29 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Lượt xem: 765 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sự lão hóa của tế bào gốc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sự lão hóa của tế bào gốc Why do we age? Số phận của tế bào gốc Judith Campisi and Fabrizio d’Adda di Fagagna (2007)|Nature Reviews|Molecular Cell Biology Sự lão hóa !  Senescence xuất phát từ “senex” nghĩa là gười đàn ông già hay tuổi già. !  Senescence (ageing) được mô tả là quá trình có hại xuất hiện sau sự phát triển và trưởng thành Đặc điểm của tế bào lão hóa Judith Campisi and Fabrizio d’Adda di Fagagna (2007)|Nature Reviews|Molecular Cell Biology Sự lão hóa ở tế bào gốc Norman E. Sharpless* and Ronald A. DePinho (2007)| Nature Reviews|Molecular Cell Biology Nguyên nhân của lão hóa tế bào gốc A decrease in telomerase activity Oxidative stress Impaired extracellular matrix Impaired level of system signals (hormones, cytokines, growth factors) Niche aging Aberrant signals Telomere shortening DNA lesions Expression of the proliferation inhibitor p16Ink4a Impaired epigenetic regulation Stem cell aging Mô hình của sự lão hóa tế bào gốc Models of Stem Cell Aging (Rossi et al) Sự lão hóa trong hệ thống tạo máu K. Lenhard Rudolph © 2008 Springer-Verlag Berlin Heidelberg| Springer DNA damage NATURE CELL BIOLOGY VOLUME 16 | NUMBER 3 | MARCH 2014 Hậu quả của sự hư tổn DNA Axel Behrens, Jan M. van Deursen, K. Lenhard Rudolph and Björn Schumacher (2014)| Nature Cell Biology Sự suy giảm và mất chức năng tế bào gốc Juhyun Oh, Yang David Lee and Amy J Wagers (2014)| Nature Medicine Ảnh hưởng của những hư tổn DNA đến chức năng tế bào gốc Juhyun Oh, Yang David Lee and Amy J Wagers (2014)| Nature Medicine DNA damage in the Stem cell compartment DNA damage pathway in senescence DOI: 10.5772/54120 Sự ngắn đi của telomere Telomeres and Telomerase in Ageing, Disease, and Cancer, K. Lenhard Rudolph Ảnh hưởng của sự ngắn đi của telomere lên chức năng TBG Telomeres and Telomerase in Ageing, Disease, and Cancer, K. Lenhard Rudolph Cơ chế Telomere gây ra sự lão hóa Telomeres and Telomerase in Ageing, Disease, and Cancer, K. Lenhard Rudolph Mô hình p16 hoạt hóa sự lão hóa Ben-porath & Weinberg, 2005.   P16 kiểm soát chu kỳ tế bào DOI: 10.5772/54120 p16INK4a Cell 127, October 20, 2006 ©2006 Elsevier Inc. Figure 4. Models of p16INK4a Function in Cellular Aging What Induces p16INK4a with Ageing? Telomeres and Telomerase in Ageing, Disease, and Cancer, K. Lenhard Rudolph Oncogene (2011) 30, 3105–3126 Sự điều hòa p16INK4a Sự định hướng TBG trong ung thư và lão hóa Nature 448, 767-774 (16 August 2007) | doi:10.1038/nature05985 Behavior and ageing Sự điều hòa p16INK4a DOI: 10.5772/54120 ROS (reactive oxygen species) and Ageing
Tài liệu liên quan