Sự nhân lên của virut trong tế bào vật chủ

1. Hấp phụ Virut bám vào một cách đặc hiệu vào thụ thể tế bào, nếu không đặc hiệu virut không bám vào 2. Xâm nhập Phage tiết enzim lizozim phá hủy thành tế bào, sau đó bơm axit nucleic vào TBC, vỏ nằm ở ngoài.

pdf34 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2307 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sự nhân lên của virut trong tế bào vật chủ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên