Tái chế chất thải và ô nhiễm ở các làng nghề tái chế

Các làng nghề tái chế góp phần tận thu, tái sử dụng một lượng không nhỏ các chất thải từ sản xuất công nghiệp và cả sinh hoạt. Công nghệ tái chế phát triển giúp lượng chất thải, nâng cao hiệu quả kinh tế của quá trình sản xuất và làm giảm giá thành sản phẩm. Sản xuất làng nghề với đặc điểm quy mô nhỏ (dưới dạng hộ gia đình) nằm rải rác trên khắp địa bàn làng xã; thiết bị- công cụ sản xuất còn lạc hậu, phần lớn là tự tạo hoặc cải tiến thủ công, đã phát sinh nhiều loại chất, mặt khác do phân tán nên các nguồn thải khó tập trung xử lý.

pdf22 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1858 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tái chế chất thải và ô nhiễm ở các làng nghề tái chế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên