Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học

* Phương trình khó: - Chuyển muối clorua muối sunfat: cần dùng Ag2SO4 để tạo kết tủa AgCl. - Chuyển muối sắt (II) muối sắt (III): dùng chất oxi hoá (O2, KMnO4, ) Ví dụ: 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

doc26 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2108 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên