Tài liệu đại số đại cương

Giáo trình đại số đại cương được viết theo chương trình quy định của học phần cùng tên, 4 tín chỉ nhằm phục vụ cho sinh viên ngành toán - tin học. Với thời lượng hạn hẹp giáo trình chỉ bao gồm những kiến thức cơ bản.

pdf156 trang | Chia sẻ: nhungnt | Lượt xem: 3279 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu đại số đại cương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên