Tài liệu Những quan điểm và tiêu chí cơ bản phát triển đô thị văn minh hiện đại

TÔN CHỈ CỦA THÀNH PHỐ Là mục tiêu lâu dài phản ánh ý chí của cộng đồng đô thị -Thành phố thân thiện -Thành phố sinh thái -Thành phố thông minh -Thành phố tuyệt diệu -Thành phố sống tốt - v.v -”Hòn ngọc viễn đông” -”Thành phố về quê ăn Tết” Xác định tôn chỉ là một nội dung của PP quy hoạch chiến lược và CDS

ppt6 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1805 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu Những quan điểm và tiêu chí cơ bản phát triển đô thị văn minh hiện đại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀN VỀ NHỮNG QUAN ĐiỂM VÀ TIÊU CHÍ CƠ BẢN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VĂN MINH HiỆN ĐẠI Hội thảo VKT QUAN ĐiỂM = CHỖ ĐỨNG + CÁCH NHÌN + NHẬN THỨC CÓ NHIỀU CHỖ ĐỨNG (LẬP TRƯỜNG) KHÁC NHAU, TÙY THEO LỢI ÍCH VÀ QUAN NiỆM VỀ GIÁ TRỊ. CÓ NHIỀU CÁCH NHÌN KHÁC NHAU,TÙY THUỘC PHƯƠNG PHÁP TiẾP CẬN QUAN ĐiỂM KHÁC NHAU=>GiẢI PHÁP KHÁC NHAU =>QUYẾT ĐỊNH QuẢN LÝ KHÁC NHAU ĐiỂM CHUNG LÀ CÁC BẤT BiẾN HỘI THAO VKT 1.Điểm quy chiếu và các ràng buộc Chủ tịch Hồ chí Minh nói với cụ Huỳnh Thúc Khang: “Cụ ở nhà dĩ bất biến ứng vạn biến” Bất biến là điểm quy chiếu A B c d e f i j Các điểm ràng buộc khi phóng tuyến HỘI THAẢO VKT 2.Mục tiêu phát triển đô thị và những bất biến Mục tiêu con người Mục tiêu ổn định bền vững Mục tiêu hài hòa lợi ích Giữa riêng và chung Giữa cục bộ và toàn cục Giũa trước mắt và lâu dài Tôn chỉ của thành phố HỘI THẢO VKT TÔN CHỈ CỦA THÀNH PHỐ Là mục tiêu lâu dài phản ánh ý chí của cộng đồng đô thị -Thành phố thân thiện -Thành phố sinh thái -Thành phố thông minh -Thành phố tuyệt diệu -Thành phố sống tốt - v.v… -”Hòn ngọc viễn đông” -”Thành phố về quê ăn Tết” Xác định tôn chỉ là một nội dung của PP quy hoạch chiến lược và CDS HỘI THẢO VKT Các tiêu chí ổn định bền vững Kinh tế Xã hội Môi trường Cạnh tranh tốt Sống tốt Được quản lý tốt Tài chính lành mạnh Sự cân bằng ổn định Bốn tiêu chí phát triển bền vững HỘI THẢO VKT Bốn tiêu chí bền vững 1.Cạnh tranh tốt Chất lượng và giá cả Khoa học công nghệ và năng suất lao động Hiệu quả đầu tư Hạ tầng kỹ thuật và đô thị 2.Sống tốt “Dễ thở” và “hái ra tiền” 3.Tài chính lành mạnh Minh bạch,trong sạch và huy động tốt nguồn lực 4.Được quản lý tốt Trật tự,vệ sinh,an toàn,thuận tiện Infrastructure, Incentives, Interdiction, Information./.
Tài liệu liên quan