Tài liệu Oracle 10g Express

- Ban đầu bạn sẽ thấy màn hình chào mừng cài đặt phiên bản Oracle 10g Express. Bạn chọn nút Nextđể tiếp tục. - Tiếp theo xuất hiện màn hình thông báo các thông tin liên quan đến bản quyền. Bạn chọn nút I accept terms in the license agreementđể đồng ý, rồi chọn nút Next.

pdf50 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1554 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu Oracle 10g Express, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu Oracle 10g Express leonguyen.com 1 Tài liệu Oracle 10g Express Mục lục Mục lục ................................................................................................................................................2 1 Cài đặt ................................................................................................................................................3 2 Những việc cần làm đầu tiên .............................................................................................................9 2.1 Tạo một tài khoản Quản trị (Database Administration) .............................................................9 2.2 Tạo một tài khoản Người dùng (Database User) ......................................................................14 2.3 Nạp dữ liệu ...............................................................................................................................14 3 Định nghĩa dữ liệu ...........................................................................................................................21 3.1 Bảng (Table) .............................................................................................................................21 3.1.1 Tạo bảng ............................................................................................................................21 3.1.2 Tạo bảng dùng câu lệnh SQL ............................................................................................25 3.1.3 Sao chép bảng ....................................................................................................................26 3.1.4 Sao chép bảng dùng câu lệnh SQL ....................................................................................29 3.1.5 Sửa bảng ............................................................................................................................31 3.2 Ràng buộc (Constraint) .............................................................................................................34 3.2.1 Tạo Ràng buộc ...................................................................................................................34 3.2.2 Ràng buộc kiểm tra (Check Constraint) ............................................................................34 3.2.3 Ràng buộc khóa ngoại (Foreign Constraint) .....................................................................37 3.3 Sửa Ràng buộc dùng câu lệnh SQL ..........................................................................................40 3.4 Xóa bảng ..................................................................................................................................41 3.5 Xóa bảng dùng câu lệnh SQL ..................................................................................................42 4 Thao tác dữ liệu (Manipulate) .........................................................................................................45 4.1 Truy vấn dữ liệu (Query) ..........................................................................................................45 4.2 Truy xuất dữ liệu (Access) .......................................................................................................45 5 Nhập dữ liệu (Import) ......................................................................................................................45 leonguyen.com 2 Tài liệu Oracle 10g Express 1 Cài đặt - Đầu tiên bạn nhắp đúp lên file cài đặt OracleXE.exe như hình được tải về từ trang Hình: File cài đặt Oracle 10g Express. - Ban đầu bạn sẽ thấy màn hình chào mừng cài đặt phiên bản Oracle 10g Express. Bạn chọn nút Next để tiếp tục. Hình: Màn hình chào mừng. - Tiếp theo xuất hiện màn hình thông báo các thông tin liên quan đến bản quyền. Bạn chọn nút I accept terms in the license agreement để đồng ý, rồi chọn nút Next. leonguyen.com 3 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình thông tin bản quyền. - Kế đó xuất hiện màn hình chọn đường dẫn cài đặt, mặc định ở đây là ổ đĩa C:\oralexe\. Bạn chọn nút Next. Hình: Màn hình đường dẫn cài đặt. leonguyen.com 4 Tài liệu Oracle 10g Express - Sau đó là màn hình nhập mật khẩu (ví dụ: nbis) của cả hai tài khoản cơ sở dữ liệu là SYS và SYSTEM. Chú ý là các tài khoản này (đặc biệt là SYSTEM) sẽ được dùng để đăng nhập vào trang Database Home của Oracle 10g sau khi cài đặt xong, rồi chọn nút Next. Hình: Màn hình mật khẩu của tài khoản cơ sở dữ liệu. - Cuối cùng là màn hình xem lại thông tin cấu hình được xác lập, rồi chọn nút Install. Hình: Màn hình xem lại thông tin cấu hình. leonguyen.com 5 Tài liệu Oracle 10g Express - Oracle 10g Express đang được cài đặt. Hình: Màn hình quá trình cài đặt. - Thế là xong, quá trình cài đặt đã hoàn tất, và mặc định mục chọn mở trang Database Home của Oracle được chọn, bạn chọn Finish. Hình: Màn hình cài đặt hoàn tất. leonguyen.com 6 Tài liệu Oracle 10g Express - Dưới đây là trang Database Home của Oracle 10g, là trang cho phép bạn có thể bắt đầu sử dụng Oracle 10g. Bạn sẽ phải nhập thông tin là tên người dùng (username) và mật khẩu (password), bạn nhập tên người dùng là SYSTEM (mặc định) và mật khẩu chính là mật khẩu lúc bạn nhập khi cài đặt (nbis). Hình: Màn hình đăng nhập. - Nếu đăng nhập thành công thì sẽ xuất hiện trang như hình dưới. Ngoài ra, bạn cũng có thư mục ở menu Start cũng như shorcut ở màn hình Desktop của Oracle 10g. leonguyen.com 7 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình chính. Hình: Màn hình thông báo người dùng SYSTEM. Hình: Thư mục và shorcut. leonguyen.com 8 Tài liệu Oracle 10g Express 2 Những việc cần làm đầu tiên 2.1 Tạo một tài khoản Quản trị (Database Administration) - Quá trình cài đặt đã tạo ra một tài khoản tên là SYSTEM, còn tài khoảng này được xem là một tài khoản quản trị bởi vì nó có quyền truy xuất DBA (Database Administrator-Quản trị cơ sở dữ liệu). - Đầu tiên bạn cần đăng nhập với tài khoản quản trị mặc định là SYSTEM. Hình: Màn hình đăng nhập. - Nếu thành công thì sẽ hiện ra màn hình chính của Oracle 10g. leonguyen.com 9 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình chính. - Sau đó, bạn vào menu Administration > Database Users > chọn Create User. Hình: Menu tạo người dùng. - Màn hình tạo người dùng cơ sở dữ liệu hiện ra như hình dưới. leonguyen.com 10 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình nhập thông tin người dùng cơ sở dữ liệu. - Bạn nhập những thông tin liên quan đến người dùng như: tên, mật khẩu (ví dụ nam, nbis). Hình: Màn hình nhập tên và mật khẩu. - Và điểm chú ý là bạn phải đánh dấu vào hộp chọn , đây là điểm khác biệt giữa tài khoản cơ sở dữ liệu bình thường và tài khoản cơ sở dữ liệu quản trị. leonguyen.com 11 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình nhập thông tin người dùng cơ sở dữ liệu. - Rồi chọn nút Create để hiện ra màn hình thông báo người dùng đã được tạo. Hình: Màn hình thông tin người dùng cơ sở dữ liệu đã được tạo. - Bạn chọn nút để thoát ra ngoài. leonguyen.com 12 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình đăng xuất. - Để kiểm tra tài khoản vừa tạo, bạn tiến hành đăng nhập lại với tài khoản đó. Hình: Màn hình đăng nhập lại. - Nếu thành công thì sẽ xuất hiện màn hình chính kèm theo thông tin người dùng ở phía trên trang. leonguyen.com 13 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình thông tin người dùng hiện tại. 2.2 Tạo một tài khoản Người dùng (Database User) - Người quản trị có thể đăng nhập với tài khoản quản trị và tạo ra các tài khoản người dùng phát triển. Đó là tài khoảng cho phép truy xuất để phát triển ứng dụng sau đó. - Cách tạo cũng giống như tạo một tài khoản quản trị nhưng chú ý là phải đăng nhập bằng tài khoản quản trị và không đánh dấu vào hộp . 2.3 Nạp dữ liệu - Dùng file script chứa đựng thông tin liên quan đến cơ sở dữ liệu. - Đầu tiên, trước khi nạp dữ liệu ta cần tải file script đó lên trước. Bạn vào menu SQL > SQL Scripts > chọn Upload. Hình: Menu upload file script. - Sau đó hiện ra màn hình tải file script lên. leonguyen.com 14 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình tải file script lên. - Bạn chọn file bằng nút Browse và nhập tên cho file script đó. Hình: Màn hình nhập thông tin file script. - Nếu thành công sẽ xuất hiện màn hình liệt kê file script. leonguyen.com 15 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình liệt kê file script. - Kế đến, bạn nhắp chọn lên file vừa tải lên . - Ở màn hình xem nội dung file script, bạn chọn nút Run để thực thi file script đó. Hình: Màn hình nội dung file script. leonguyen.com 16 Tài liệu Oracle 10g Express - Chọn tiếp nút Run để xác nhận thao tác. Hình: Màn hình xác nhận thao tác. - Thế là file script đã được thực thi xong, bạn chọn biểu tượng View Result để xem kết quả. leonguyen.com 17 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình thông báo file script thực thi xong. - Ở màn hình kết quả này cho bạn biết được số câu lệnh thực thi cũng như thời gian thực thi mỗi câu lệnh và có lỗi hay không. Hình: Màn hình kết quả. - Để kiểm tra dữ liệu đã được nạp bạn quay trở lại trang Home và vào menu Object Browser > Browse > chọn Tables. Hình: Menu xem bảng. - Đây là màn hình cho phép bạn làm việc với bảng, với danh sách bảng hiện có được hiển thị ở khung bên trái. Bạn hãy chọn lấy một bảng và xem kết quả. leonguyen.com 18 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình đối tượng bảng. - Ví dụ xem danh sách các cột của một bảng. Hình: Màn hình danh sách cột. - Ví dụ xem danh sách dòng dữ liệu của một bảng. leonguyen.com 19 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình danh sách cột. leonguyen.com 20 Tài liệu Oracle 10g Express 3 Định nghĩa dữ liệu 3.1 Bảng (Table) - Oracle 10g cung cấp một cơ chế quản lý cho lưu trữ, quản lý, xử lí thông tin. Và bảng là đối tượng lưu trữ thông tin cơ bản. - Với Oracle 10g cung cấp cho bạn 2 tùy chọn tạo bảng: + Dùng giao diện đồ họa để sinh ra câu lệnh SQL (Object Browser). + Nhập câu lệnh SQL bằng tay (SQL Workshop tool). 3.1.1 Tạo bảng - Khi tạo bảng bạn cần cung cấp: + Tên bảng. + Danh sách tên cột. + Kiểu dữ liệu cho mỗi cột đó. - Bạn có thể cài đặt ràng buộc cho cột để điều khiển dữ liệu của bạn. - Đầu tiên, bạn chọn menu Object Browser > Create > chọn Table. Hình: Menu tạo bảng. - Kế đó, bạn nhập thông tin của bảng như hình dưới, rồi chọn nút Next. leonguyen.com 21 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình thông tin bảng. - Sau đó là chọn cột làm khóa chính, rồi chọn Next. Hình: Màn hình chọn khóa chính. - Chọn tiếp cột là khóa ngoại (nếu có), rồi chọn Next. leonguyen.com 22 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình chọn khóa ngoại. - Chọn nút Finish. Hình: Màn hình chọn ràng buộc. - Chọn nút Create để tạo bảng. leonguyen.com 23 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình xác nhận. - Thế là bạn đã tạo thành công bảng, bạn chọn nút SQL (màu xanh lá) ở khung bên phải để xem câu lệnh SQL để tạo nó. Hình: Màn hình danh sách cột của bảng. - Câu lệnh SQL dùng để tạo bảng được tô đen như hình dưới. leonguyen.com 24 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình câu lệnh SQL tạo bảng. 3.1.2 Tạo bảng dùng câu lệnh SQL - Ngoài cách tạo bảng bằng giao diện đồ họa, bạn có thể tạo bảng bằng câu lệnh SQL. - Cách làm như sau, bạn vào menu SQL > chọn SQL Commands > chọn Enter Command. Hình: Menu dùng câu lệnh SQL. - Bạn nhập câu lệnh SQL tạo bảng như hình dưới, rồi chọn nút Run. leonguyen.com 25 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình nhập câu lệnh SQL tạo bảng. - Và thông báo kết quả bảng đã được tạo. Hình: Màn hình thông báo kết quả. 3.1.3 Sao chép bảng - Sao chép bảng cho bạn cả cấu trúc lẫn dữ liệu. leonguyen.com 26 Tài liệu Oracle 10g Express - Bạn vào trang danh sách bảng, vào menu Object Browser > Browse > chọn Tables. Hình: Menu xem bảng. - Chọn một bảng rồi chọn nút ở khung bên phải. Hình: Màn hình thông báo bảng đã được tạo. - Ở màn hình tiếp theo, bạn nhập tên bảng sao chép (ví dụ EMPLOYEES_COPY), rồi chọn nút Next. leonguyen.com 27 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình nhập tên bảng sao chép. - Chọn nút Finish để xác nhận đồng ý thao tác. Hình: Màn hình xác nhận thao tác. - Bảng đã được sao chép. leonguyen.com 28 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình bảng đã sao chép. 3.1.4 Sao chép bảng dùng câu lệnh SQL - Cách làm như sau, bạn vào menu SQL > chọn SQL Commands > chọn Enter Command. Hình: Menu dùng câu lệnh SQL. - Bạn nhập câu lệnh SQL sao chép bảng như hình dưới, rồi chọn nút Run. leonguyen.com 29 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình nhập câu lệnh SQL sao chép bảng. - Và thông báo kết quả sao chép bảng đã thành công. Hình: Màn hình thông báo kết quả. leonguyen.com 30 Tài liệu Oracle 10g Express 3.1.5 Sửa bảng - Bạn có thể sửa một số thông bảng như sau: + Thêm một cột. + Sửa cột đã có. + Định nghĩa giá trị mặc định cho cột mới. + Xóa cột. + Quản lý ràng buộc. - Sau đây là ví dụ thêm cột mới, bạn vào trang danh sách bảng, vào menu Object Browser > Browse > chọn Tables. Hình: Menu xem bảng. - Chọn một bảng rồi chọn nút ở khung bên phải. leonguyen.com 31 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình thêm cột. - Nhập tên cột và chọn kiểu dữ liệu cho cột mới, rồi chọn nút Next. Hình: Màn hình nhập cột mới. - Chọn nút Finish để xác nhận đồng ý thao tác. leonguyen.com 32 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình xác nhận. - Và cột mới đã được thêm. Hình: Cột mới đã được thêm. leonguyen.com 33 Tài liệu Oracle 10g Express 3.2 Ràng buộc (Constraint) - Toàn vẹn dữ liệu đảm bảo tính thống nhất và chính xác của dữ liệu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Ràng buộc ép buộc sự kết hợp chặt chẽ nghiệp vụ, là luật được ép buộc dữ liệu lưu trong bảng. - Các loại ràng buộc: + Primary key + Foreign key + Check + Unique + Not null Hình: Các loại ràng buộc. 3.2.1 Tạo Ràng buộc - Ràng buộc có thể được sử dụng ở 2 mức: + Mức cột + Mức bảng - Ràng buộc có thể được với 2 câu lệnh sau đây: + CREAT TABLE + ALTER TABLE - Với câu lệnh ALTER TABLE bạn chỉ có thể disable hay enable ràng buộc, chứ không thể xóa hay tạo lại nó. 3.2.2 Ràng buộc kiểm tra (Check Constraint) - Đầu tiên, bạn vào trang danh sách bảng, vào menu Object Browser > Browse > chọn Tables. leonguyen.com 34 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Menu xem bảng. - Chọn nút Constraint (màu xanh lá) ở khung bên phải. Hình: Màn hình ràng buộc. - Trang danh sách ràng buộc hiện ra, bạn chọn nút để tạo một ràng buộc kiểm tra mới. leonguyen.com 35 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình thêm ràng buộc kiểm tra mới. - Chọn một cột muốn ràng buộc kiểm tra rồi gõ câu lệnh ràng buộc như hình, rồi chọn nút Next. Hình: Màn hình thêm ràng buộc mới. - Chọn nút Finish để xác nhận đồng ý. leonguyen.com 36 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình xác nhận đồng ý. - Và một ràng buộc kiểm tra đã được tạo. Hình: Màn hình danh sách ràng buộc. 3.2.3 Ràng buộc khóa ngoại (Foreign Constraint) - Cách tạo cũng giống ràng buộc kiểm tra, nhưng chọn kiểu ràng buộc là khóa ngoại, trong đó khóa của bảng con tham chiếu đến khóa của bảng cha như hình dưới, rồi chọn nút Next. leonguyen.com 37 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình tạo ràng buộc khóa ngoại. - Chọn nút Finish để xác nhận đồng ý. Hình: Màn hình xác nhận đồng ý. - Để xem lại cú pháp câu lệnh SQL tạo các ràng buộc, bạn chọn nút SQL (màu xanh lá). leonguyen.com 38 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình danh sách ràng buộc. - Câu lệnh SQL tạo ràng buộc được tô đen ở hình dưới. Hình: Màn hình câu lệnh SQL tạo ràng buộc. leonguyen.com 39 Tài liệu Oracle 10g Express 3.3 Sửa Ràng buộc dùng câu lệnh SQL - Ngoài cách xử lý ràng buộc bằng giao diện đồ họa, bạn có thể xử lý ràng buộc bằng câu lệnh SQL. - Cách làm như sau, bạn vào menu SQL > chọn SQL Commands > chọn Enter Command. Hình: Menu dùng câu lệnh SQL. - Bạn nhập câu lệnh SQL ràng buộc như hình dưới, rồi chọn nút Run. Hình: Màn hình nhập câu lệnh SQL tạo ràng buộc. - Và thông báo kết quả sửa ràng buộc đã thành công. leonguyen.com 40 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình thông báo kết quả. 3.4 Xóa bảng - Xóa bảng sẽ xóa cả tất cả định nghĩa và dữ liệu của bảng. - Đầu tiên, bạn vào trang danh sách bảng, vào menu Object Browser > Browse > chọn Tables. Hình: Menu xem bảng. - Chọn bảng cần xóa rồi chọn nút . leonguyen.com 41 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình xóa bảng. - Chọn nút Finish để xác nhận đồng ý. Hình: Màn hình xác nhận đồng ý. 3.5 Xóa bảng dùng câu lệnh SQL - Ngoài cách xóa bảng bằng giao diện đồ họa, bạn có thể xóa bảng bằng câu lệnh SQL. - Cách làm như sau, bạn vào menu SQL > chọn SQL Commands > chọn Enter Command. leonguyen.com 42 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Menu dùng câu lệnh SQL. - Bạn nhập câu lệnh SQL xóa bảng như hình dưới, rồi chọn nút Run. Hình: Màn hình nhập câu lệnh SQL tạo ràng buộc. - Và thông báo kết quả xóa bảng đã thành công. leonguyen.com 43 Tài liệu Oracle 10g Express Hình: Màn hình thông báo kết quả. leonguyen.com 44 Tài liệu Oracle 10g Express 4 Thao tác dữ liệu (Manipulate) 4.1 Truy vấn dữ liệu (Query) - Trong module này, bạn sẽ học làm thế nào truy xuất dữ liệu từ bảng. Câu lệnh SQL SELECT được dùng để truy xuất và báo cáo dữ liệu từ bảng XE. Đây được biết như là “truy vấn” dữ liệu. Trong XE, bạn có thể viết câu SELECT bằng cách dùng công cụ SQL Workshop, hay bạn có thể dùng công cụ Query Builder để sinh ra câu truy vấn với giao diện GUI. 4.2 Truy xuất dữ liệu (Access) 5 Nhập dữ liệu (Import) - Chạy chương trình CommandLine console. - Nhập lệnh imp. leonguyen.com 45 Tài liệu Oracle 10g Express - Nhập tên người dùng và mật khẩu (Ví dụ: ADMIFS, ADMIFS) rồi Enter. - Nhập đường dẫn đầy đủ của file export rồi Enter. leonguyen.com 46 Tài liệu Oracle 10g Express - Có liệt kê nội dung import của file hay không. - Có bỏ qua lỗi tạo đối tượng đã tồn tại hay không. leonguyen.com 47 Tài liệu Oracle 10g Express - Có gán quyền hay không. - Có import dữ liệu của bảng hay không. leonguyen.com 48 Tài liệu Oracle 10g Express - Có import toàn bộ file hay không. - Quá trình import đã hoàn tất. leonguyen.com 49 Tài liệu Oracle 10g Express leonguyen.com 50
Tài liệu liên quan