Tâm lý giáo dục

1. Khái niệm đạo đức Là hệ thống những chuẩn mực biểu hiện thái độ đánh giá quan hệ giữa lợi ích của bản thân với lợi ích của người khác và của cả xã hội

pdf12 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1454 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tâm lý giáo dục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương VI. Tâm lý học giáo dục Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN1 Đạo đức và hành vi đạo đứcI Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đứcII Nhân cách là chủ thể của hành vi đạo đứcIII Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh THPT IV Chương VI. Tâm lý học giáo dục Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN2 1. Khái niệm đạo đức Là hệ thống những chuẩn mực biểu hiện thái độ đánh giá quan hệ giữa lợi ích của bản thân với lợi ích của người khác và của cả xã hội Đạo đức và hành vi đạo đứcI Chương VI. Tâm lý học giáo dục Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN3 2. Hành vi đạo đức Là một hành động tự giác được thúc đẩy bởi một động cơ có ý nghĩa về mặt đạo đức 3. Tiêu chuẩn đánh giá hành vi đạo đức Tính không vụ lợi của hành vi Tính tự giác của hành vi Tính có ích của hành vi Chương VI. Tâm lý học giáo dục Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN4 Tri thức Động cơ Ý chí nghị lực Niềm tin Tình cảm Thói quen Cấu trúc của hành vi đạo đứcII Chương VI. Tâm lý học giáo dục Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN5 Là sự hiểu biết của con người về những chuẩn mực đạo đức quy định hành vi của họ trong mối quan hệ với người khác và với xã hội 1 Tri thức đạo đức Chương VI. Tâm lý học giáo dục Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN6 Là sự tin tưởng vững chắc, sâu sắc của con người vào tính chính nghĩa và tính chân lý của các chuẩn mực đạo đức và thừa nhận tính tất yếu phải tôn trọng triệt để các chuẩn mực đó 2 Niềm tin đạo đức Chương VI. Tâm lý học giáo dục Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN7 Là yếu tố tâm lý bên trong đã được con người ý thức nó trở thành động lực chính, thúc đẩy con người hành động trong mối quan hệ giữa người này và người khác và mối quan hệ xã hội 3 Động cơ đạo đức Chương VI. Tâm lý học giáo dục Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN8 Là thái độ rung cảm đối với hành vi của người khác và của chính mình trong các mối quan hệ xã hội 4 Tình cảm đạo đức Chương VI. Tâm lý học giáo dục Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN9 • Ý chí đạo đức là ý chí của con người hướng vào việc tạo ra giá trị đạo đức • Nghị lực đạo đức là năng lực phục tùng ý thức đạo đức của con người tạo nên sức mạnh ý chí đạo đức 5 Ý chí và nghị lực Chương VI. Tâm lý học giáo dục Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN10 Là những hành vi đạo đức ổn định của con người, nó trở thành nhu cầu đạo đức của cá nhân con người đó và nếu nhu cầu đó được thoả mãn thì con người cảm thấy dễ chịu và ngược lại 6 Thói quen đạo đức Chương VI. Tâm lý học giáo dục Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN11 Nhân cách là chủ thể của hành vi đạo đứcIII Tính sẵn sàng hành động có đạo đức Ý chí bản ngã Xu hướng đạo đức Phẩm chất ý chí Phương thức hành vi Lương tâm Nhu cầu tự khẳng định Chương VI. Tâm lý học giáo dục Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN12 1. Tổ chức GD của nhà trường có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục đạo đức cho HS 2. Không khí đạo đức của tập thể là môi trường phát sinh, điều kiện tồn tại và củng cố những hành vi đạo đức 3. Nề nếp sinh hoạt và sự tổ chức GD gia đình có ý nghĩa đặc biệt trong việc GD đạo đức cho HS 4. Sự tu dưỡng là yếu tố quyết định trực tiếp trình độ đạo đức của mỗi HS Vấn đề giáo dục đạo đức cho HS THPTIV
Tài liệu liên quan