Tạo cơ sở dữ liệu pemis thủ công

Cách 1: RESTOE DATABASE Bước 1. Chuẩn bi tập tin PEMIS.bak. Bước 2. Chạy chương trình SQL Server Management Studio Express bằng cách thực hiện Start → Programs Microsoft SQL Server 2005 → SQL Server Management Studio Express

doc6 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2354 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tạo cơ sở dữ liệu pemis thủ công, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU PEMIS THỦ CÔNG Trong trường hợp không thể tạo được cơ sở dữ liệu PEMIS từ chương trình ta có thể thực hiện thủ công như sau: Cách 1: RESTOE DATABASE Bước 1. Chuẩn bi tập tin PEMIS.bak. Bước 2. Chạy chương trình SQL Server Management Studio Express bằng cách thực hiện Start → Programs Microsoft SQL Server 2005 → SQL Server Management Studio Express Kích phím phải chuột vào Database chọn Restore Database Thực hiện các thao tác sau: + Nhập vào ô “To database” chữ “PEMIS” + Chọn tùy chọn ô “From device” + Sau đó click vào ô “…” có đánh dấu tròn ở hình trên Chọn nút Add Chọn file PEMIS.bak đã copy vào máy tại bước trước Click vào ô Restore Click chọn vào mục Options như hình trên “thư mục trên máy tinh” là thư mục ở ổ C, D … tùy thuộc máy tính sử dụng: ví dụ C:\dulieuPEMIS với điều kiện thư mục này có quyền Đọc/Ghi (Read/Write) Chọn Ok để hoàn thành Kiểm tra sự hiện diện của cơ sở dữ liệu PEMIS được cài đặt tại cửa số Database Bước 3: Chạy tập tin CreateUserDB.sql trong thư mục BocaiPEMIS\Database\GanQuyenPEMIS trên đĩa cài đặt tệp Script để cấp quyền làm việc với cơ sở dữ liệu. Màn hình làm việc của SQL Server Management Studio Express thực hiện lệnh File → Open, mở file CreateUserDB.sql. Chọn nút Excute để chạy các lệnh Sau khi hoàn thành các bước trên đề nghị kiểm tra lại kết nối dữ liệu. Cách 2: ATTACH DATABASE Bước 1: Chuẩn bị các tập tin PEMIS (5 file trong thư mục ..\BocaiPEMIS\Database\ Bước 2. Chạy chương trình SQL Server Management Studio Express bằng cách thực hiện Start → Programs Microsoft SQL Server 2005 → SQL Server Management Studio Express Kích phím phải chuột vào Database chọn Attach Database Tiếp theo Tiếp theo Tiếp theo Tiếp theo quay về Bước 3 của Cách 1
Tài liệu liên quan