Tạo lập và quản lý mục lục thư viện tự động hoá

Phân loại trong tra cứu thư viện Điểm truy cập Các khung phân loại Cấu trúc khung phân loại DDC Ấn bản Rút gọn Đầy đủ Bảng chính Bảng phụ Bảng tra

ppt36 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1581 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tạo lập và quản lý mục lục thư viện tự động hoá, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUYÊN ĐỀ 6: TẠO LẬP VÀ QUẢN LÝ MỤC LỤC THƯ VIỆN TỰ ĐỘNG HOÁ1BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCPhân loại trong tra cứu thư viện Điểm truy cập Các khung phân loại Cấu trúc khung phân loại DDC Ấn bản Rút gọn Đầy đủ Bảng chính Bảng phụ Bảng tra2BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDC Cấu trúc ký hiệu phân loại DDC Dãy chữ số Ả Rập Không có dấu cách Chỉ có một dấu chấm giữa chữ số thứ ba và thứ tư Hướng dẫn chung Nguyên tắc phân loại Phân loại theo lĩnh vực tri thức Phân loại vào lĩnh vực đề cập Tỷ trọng nội dung3BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDC Các quy tắc Quy tắc chủ đề xuất hiện trước Quy tắc ba chủ đề Quy tắc số không Trật tự ưu tiên Phương sách cuối cùng Ưu tiên trong từng mục 4BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDC Tạo lập ký hiệu DDC Xác định lĩnh vực tri thức Sử dụng bảng tra Lựa chọn từ bảng chính Lựa chọn ký hiệu chính Lựa chọn phần bổ trợ Lựa chọn từ bảng phụ Ghép các phần thành ký hiệu hoàn chỉnh Tuân thủ hướng dẫn của từng mục5BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDC Phân đoạn ký hiệu DDC Rút gọn ký hiệu theo vốn tài liệu Không được rút gọn dưới ba chữ số Không được rút tới số 0 ở bên phải dấu chấm Phân nhóm của Thư viện Quốc Hội Mỹ Ứng dụng công nghệ thông tin Lấy ký hiệu tương tự Kiểm tra tính thống nhất và cấu trúc ký hiệu6BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: Chính phủ Việt Nam, 1945 - 2000cquyen.rtf Ký hiệu DDC: 320.9597097BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh : tiểu sử và sự nghiệptshcm.rtf Ký hiệu DDC: 959.7040928BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: Luật sư Nguyễn Hữu Thọ : con người tận trung với nước, tận hiếu với dânnhtho.rtf Ký hiệu DDC: 320.095979BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: Những ông nghè, ông cống triều Nguyễnkhcu.rtf Ký hiệu DDC: 351.07609210BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: Giới và phát triển ở Việt Nam (vai trò phụ nữ)pnu.rtf Ký hiệu DDC: 305.420959711BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: Nghiên cứu bình đẳng giới trong gia đình Việt Nambdgoi.rtf Ký hiệu DDC: 305.309597 12BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: 54 dân tộc ở Việt Nam và các tên gọi khác dtoc.rtf Ký hiệu DDC: 305.8009597 13BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: Người Chăm Hồi giáo miền Tây Nam phần Việt Nam dtoc1.rtf Ký hiệu DDC: 305.899 14BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: Người Hoa trong xã hội Việt Nam dtoc2.rtf Ký hiệu DDC: 305.89510597 15BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: Tem thư Việt Nam tem.rtf Ký hiệu DDC: 769.569597 16BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: 103 câu hỏi và trả lời về tuyển chọn và quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam ldong.rtf Ký hiệu DDC: 344.59701 17BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: 40 năm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam vtrang.rtf Ký hiệu DDC: 355.009597 18BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: 5 năm văn hoá, văn nghệ đổi mới vhoa.rtf Ký hiệu DDC: 700.9597 19BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: 55 năm Hội Nhà báo Việt Nam nbao.rtf Ký hiệu DDC: 079.597 20BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: 30 năm quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bảnkte.rtf Ký hiệu DDC: 327.597052 21BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: 100 truyện cổ tích Việt Namctich.rtf Ký hiệu DDC: 398.20959722BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: 150 bài thơ tình Nguyễn Bính nbinh.rtf Ký hiệu DDC: 895.92213 23BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: Tuyển tập văn học / Hồ Chí Minh ttap.rtf Ký hiệu DDC: 895.9228309 24BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: Bút ký Tô Hoài Ký hiệu DDC: 915.97 (915: Địa lý và du hành ở Châu Á) 25BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: Từ điển Việt Anh Tên sách: Từ điển Anh Việttdien.rtf Ký hiệu DDC: 495.922 Ký hiệu DDC: 495.92226BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: Từ điển Hoá học Anh ViệtTên sách: Từ điển lễ hội Việt Nam tdiencn.rtf Ký hiệu DDC: 540.3 Ký hiệu DDC: 394.2695970327BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: Hội thảo quốc gia về môi trường và phát triển nuôi trồng thủy sảntsan.rtf Ký hiệu DDC: 639.809597 28BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: Kỹ thuật nuôi cua bể ở vùng biển Việt Namcbe.rtfKý hiệu DDC: 639.09597 29BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: Bảy mươi năm Đảng Cộng sản Việt Namcsan.rtfKý hiệu DDC: 324.259707530BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIIIcsan.rtfKý hiệu DDC: 324.259707531BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Hà Nộicsan2.rtfKý hiệu DDC: 324.2597075095973132BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: Sơ thảo lịch sử công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam, (1930-1936)dvan.rtfKý hiệu DDC: 303.30959733BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: Mấy vấn đề về công tác xây dựng Đảng csan3.rtfKý hiệu DDC: 324.259707534BIÊN MỤC VỚI KHUNG PHÂN LOẠI DDCTên sách: Lịch sử Văn phòng Trung ương Đảngvphong.rtfKý hiệu DDC: 335.430959735CÁM ƠN36