Tạp chí Tài nguyên và môi trường - Số 20 - 10/2017

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng các tổ chức, cá nhân và lãnh đạo các bộ ngành, đặc biệt là các chuyên gia nổi tiếng trong nước và nước ngoài, các diễn giả quốc tế từ nơi xa xôi đã về dự hội nghị. Đánh giá cao các Hội nghị chuyên đề đã diễn ra trong ngày 26/9, các đại biểu đã thảo luận thẳng thắn, góp ý nhiều ý kiến rất cơ bản cho sự phát triển ĐBSCL trong điều kiện BĐKH diễn ra gay gắt. Thủ tướng cho biết, từ chuyến đi khảo sát ở Hà Lan trước đây và ngày hôm qua trực tiếp đi khảo sát ĐBSCL đã thấy được tầm quan trọng của các giải pháp công trình, phi công trình, cũng như vai trò quan trọng của người dân và chính quyền cơ sở trong ứng phó với BĐKH. Dù phải đối mặt với không ít thách thức, nhưng chúng ta lạc quan vào tương lai của vùng đất này, với quyết tâm biến thách thức thành thời cơ, tầm nhìn của Chính phủ là kiến tạo, phát triển bền vững ĐBSCL, nâng cao đời sống của nhân dân. Do đó, Hội nghị lần này đã đưa ra những giải pháp căn cơ, chiến lược, khả thi, có biện pháp tổng thể, đồng bộ cả về trước mắt và lâu dài, những cơ chế chính sách phù hợp, huy động mọi nguồn lực. Bên cạnh đó, các nhà khoa học và chỉ đạo thực tiễn tập trung nghiên cứu cùng các bộ, ngành tìm ra những giải pháp tốt nhất, với tinh thần vì ĐBSCL thích ứng với BĐKH phát triển bền vững thịnh vượng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hiện nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương cho ĐBSCL khoảng 20%; thời gian tới WB sẽ hỗ trợ cho vay khoảng 300 triệu USD, cộng với các nguồn khác khoảng 1 tỷ USD để đầu tư các công trình ứng phó BĐKH, chống ngập mặn trong vùng. Sau bài phát biểu khai mạc, chỉ đạo Hội nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trình bày báo cáo tổng thể Hội nghị chuyên đề về tổng quan, thách thức, cơ hội và giải pháp chuyển đổi mô hình phát triển cho ĐBSCL. Báo cáo nêu rõ tính độc đáo của ĐBSCL - vùng đất nhiều thuận lợi, lắm khó khăn với những cơ hội, thách thức, qua đó đề xuất những giải pháp thiết thực, cụ thể, khả thi, mang tính đột phá cho vùng đất này.

pdf56 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 296 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tạp chí Tài nguyên và môi trường - Số 20 - 10/2017, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tỉng Biªn tËp TS. Chu Th¸i Thµnh Phã Tỉng Biªn tËp ThS. KiỊu ®¨ng tuyÕt ThS. trÇn ThÞ CÈm Thĩy Tßa so¹n TÇng 5, L« E2, K§T CÇu GiÊy Dư¬ng §×nh NghƯ, CÇu GiÊy, Hµ Néi §iƯn tho¹i: 024.37733419 Fax: 024.37738517 V¨n phßng Thưêng trĩ t¹i TP. Hå ChÝ Minh Phßng A604, tÇng 6, Tßa nhµ liªn c¬ Bé TN&MT, sè 200 Lý ChÝnh Th¾ng, phưêng 9, quËn 3, TP. Hå ChÝ Minh §iƯn tho¹i: 028.62905668 Fax: 0283.8990978 Ph¸t hµnh - Qu¶ng c¸o §iƯn tho¹i: 024.37738517 Email tapchitnmt@yahoo.com banbientaptnmt@yahoo.com ISSN 1859 - 1477 GiÊy phÐp xuÊt b¶n Sè 1791/GP-BTTTT Bé Th«ng tin vµ TruyỊn th«ng cÊp ngµy 01/10/2012. Gi¸ b¸n: 15.000 ®ång T¹p chÝ Tµi nguyªn vµ M«i trƯêng Xã luận: Đóng góp xứng đáng của phụ nữ Ngành Tài nguyên và Môi trường VÊn ®Ị - Sù kiƯn Hà Khanh: Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiến tạo, phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long Chu Thành: Một số giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII Häc tËp vµ lµm theo tÊm gƯ¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh TS. Nguyễn Thị Kim Xuyến: Lòng nhân ái bao la của Bác Hồ với Phụ nữ Việt Nam §iĨn h×nh tiªn tiÕn ngµnh tµi nguyªn vµ m«i trƯêng Quang Anh: Quảng Bình quản lý và phát huy tốt nguồn lực đất đai Nghiªn cøu - Trao ®ỉi PGS.TS. Trần Tân Văn: Đóng góp quan trọng trong nghiên cứu khoa học và công nghệ về địa chất và khoáng sản ThS. Lê Ngọc Thạnh, ThS. Nguyễn Thị Kim Quyên: Pháp luật về việc nhận quyền sử dụng đất ở và quyền thuê mua nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài Phùng Khánh Nguyên, Ngọc Thi Mơ, Mai Văn Tiến, Phạm Phương Thảo: Đặc trưng cấu trúc tính chất của vật liệu copoly (dvinylbenzen-styren) xốp cấu trúc mao quản nano ThS. Khuất Thị Hồng: Xem xét các tác động đến môi trường trong quá trình hoạt động dự án điều chỉnh khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ ThS. Trần Thiện Phong, KS. Đặng Hoàng Thiện: Thành lập bản đồ vùng an toàn về môi trường đất nghĩa trang, nghĩa địa huyện Hóc Môn bằng công nghệ GIS Trần Thành, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thành Bình, Lê Mai Minh Thy, Bạch Long Giang, Nguyễn Anh Tuấn, Hồ Thị Thanh Vân: Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện của mô hình MBR - Nano bằng cách thay đổi tải trọng đầu vào ThS. Trần Quang Hợp; ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến ngập lụt ở Tứ giác Long Xuyên NCS. Đào Xuân Thắng, PGS.TS. Nguyễn Phượng Lê, ThS. Nguyễn Xuân Hữu: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng khai thác hải sản xa bờ tại tỉnh Quảng Ninh ThS. Nguyễn Ngọc Quang, ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa, ThS. Vũ Văn Phong, ThS. Lê Quang Minh, ThS. Đặng Thị Thu Trang: Xây dựng công cụ quản lý hiệu quả dữ liệu Vnredsat-1 thu nhận tại Cục Viễn thám quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam Phou Thone Luang Vi Lay: Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Luang Pra Bang, nước CHDCND Lào ThS. Phạm Thị Quỳnh: Bàn về liên kết trong phát triển bền vững vùng ĐBSCL Thùc tiƠn - Kinh nghiƯm Bùi Thanh Thủy: Hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo Hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào Quang Minh: Nghiên cứu khoa học tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách về đất đai Phạm Đình Hải: Quảng Trị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường Nguyễn Văn Khang: Chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, thích ứng với BĐKH ở Đồng Tháp Hương Trà: Thành tựu nổi bật trong quản lý khoáng sản ở Thanh Hóa tin tøc NhÞp cÇu b¹n ®äc nh×n ra thÕ giíi v¨n ho¸- v¨n nghƯ Sè 20 (274) Kú 2 - Th¸ng 10 n¨m 2017 2 3 6 7 8 10 12 14 17 20 23 26 29 32 36 38 41 43 46 48 49 51 53 54 56 Mơc lơc Chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017), phụ nữNgành TN&MT đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội. Trải qua các thời kỳ cách mạng,tổ chức phụ nữ có nhiều tên gọi khác nhau, nhưng trước sau vẫn là tổ chức kiên trung, bất khuất, anh dũng tuyệt vời. Trước đây, Phụ nữ Việt Nam cùng dân tộc chống giặc ngoại xâm kiên cường, oanh liệt và hôm nay họ lại là những người lao động trí óc, lao động chân tay cần cù, sáng tạo, thông minh; là người chủ gia đình, dịu hiền, giỏi việc nước, đảm việc nhà, luôn luôn sát cánh với nam giới trong việc xây dựng đất nước, xứng đáng với 8 chữ vàng Bác Hồ trao tặng: “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”. Phụ nữ Ngành Tài nguyên và Môi trường có số lượng lớn trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động có tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn, nhiệt tình công tác. Ngoài lĩnh vực chuyên môn, hoạt động công đoàn của chị em cũng rất nhiệt tình, sôi nổi, nhất là một số hoạt động về giới gần đây. Chị em là một trong những nhân tố quan trọng trong việc xây dựng cơ quan, đoàn thể, xây dựng Đảng bộ ngày một phát triển vững mạnh. Nhìn lại thời gian qua, biết bao thành tựu lớn mạnh, bao thử thách gian lao, bao kỷ niệm vui buồn và bao suy ngẫm để vượt qua những khó khăn phía trước. Ai cũng phải thừa nhận rằng, Phụ nữ Ngành Tài nguyên và Môi trường đã đóng góp xứng đáng vào công tác quản lý các nguồn tài nguyên đất, nước và khoáng sản; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; quản lý tổng hợp và thống nhất biển, hải đảo. Họ đã và đang cùng toàn Ngành Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào sự thành công chung của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Phụ nữ đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong tiến trình phát triển, đi lên, khẳng định vai trò và vị thế của mình trong sự nghiệp giữ gìn tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ngày nay, hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường cơ bản được hoàn thiện. Cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất từng bước được xây dựng, kết nối trung ương với địa phương ngày càng chặt chẽ. Hạ tầng thông tin kỹ thuật về tài nguyên và môi trường dần được thiết lập theo hướng đồng bộ. Có bước tiến về hiệu quả và tính bền vững trong khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên đất, nước, khoáng sản. Phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đối khí hậu được chú trọng. Quản lý tổng hợp và thống nhất biển, hải đảo được quan tâm. Đây là những thành quả hết sức quan trọng mà không thể không kể đến công trạng to lớn của chị em phụ nữ Ngành. Ngoài ra, với trách nhiệm của mình, trong những năm qua, phụ nữ Ngành Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với với các bộ, ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động phong phú để vận động hội viên, phụ nữ chủ động, tích cực tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên môi trường; tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức, hằng năm tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6) và chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” với sự tham gia của hàng ngàn lượt người góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của con người trong công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Đặc biệt, phụ nữ đã phát động cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” trong đó tiêu chí 3 sạch: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ là những tiêu chí trực tiếp góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng Nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh. Trong các hoạt động đó, có sự hưởng ứng, chia sẻ tự nguyện, đầy trách nhiệm của chị em hội viên, phụ nữ Ngành Tài nguyên và Môi trường. Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn khuyến khích và ủng hộ tất cả các hoạt động về bảo vệ tài nguyên môi trường, nâng cao năng lực, kiến thức cho phụ nữ các cấp; tạo mọi điều kiện giúp đỡ, động viên chị em phụ nữ trong Ngành vươn xa hơn nữa để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam nói chung, Ngành Tài nguyên và Môi trường nói riêng trong thời kỳ đổi mới và phát triển đất nước bền vững. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường Tµi nguyªn vµ M«i tr ưêng Kú 2 - Th¸ng 10/20172 Đóng góp xứng đáng của phụ nữ Ngành Tài nguyên và Môi trường Xã luận 3Tµi nguyªn vµ M«i tr ưêng Kú 2 - Th¸ng 10/2017 Vừa qua, tại TP. Cần Thơ, Thủtướng Chính phủ NguyễnXuân Phúc đã khai mạc và chủ trì phiên toàn thể Hội nghị về phát triển bền vững ĐBSCL, thích ứng với BĐKH. Sắp tới, Chính phủ sẽ ra Nghị quyết quan trọng về phát triển ĐBSCL. Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng các tổ chức, cá nhân và lãnh đạo các bộ ngành, đặc biệt là các chuyên gia nổi tiếng trong nước và nước ngoài, các diễn giả quốc tế từ nơi xa xôi đã về dự hội nghị. Đánh giá cao các Hội nghị chuyên đề đã diễn ra trong ngày 26/9, các đại biểu đã thảo luận thẳng thắn, góp ý nhiều ý kiến rất cơ bản cho sự phát triển ĐBSCL trong điều kiện BĐKH diễn ra gay gắt. Thủ tướng cho biết, từ chuyến đi khảo sát ở Hà Lan trước đây và ngày hôm qua trực tiếp đi khảo sát ĐBSCL đã thấy được tầm quan trọng của các giải pháp công trình, phi công trình, cũng như vai trò quan trọng của người dân và chính quyền cơ sở trong ứng phó với BĐKH. Dù phải đối mặt với không ít thách thức, nhưng chúng ta lạc quan vào tương lai của vùng đất này, với quyết tâm biến thách thức thành thời cơ, tầm nhìn của Chính phủ là kiến tạo, phát triển bền vững ĐBSCL, nâng cao đời sống của nhân dân. Do đó, Hội nghị lần này đã đưa ra những giải pháp căn cơ, chiến lược, khả thi, có biện pháp tổng thể, đồng bộ cả về trước mắt và lâu dài, những cơ chế chính sách phù hợp, huy động mọi nguồn lực. Bên cạnh đó, các nhà khoa học và chỉ đạo thực tiễn tập trung nghiên cứu cùng các bộ, ngành tìm ra những giải pháp tốt nhất, với tinh thần vì ĐBSCL thích ứng với BĐKH phát triển bền vững thịnh vượng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hiện nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương cho ĐBSCL khoảng 20%; thời gian tới WB sẽ hỗ trợ cho vay khoảng 300 triệu USD, cộng với các nguồn khác khoảng 1 tỷ USD để đầu tư các công trình ứng phó BĐKH, chống ngập mặn trong vùng. Sau bài phát biểu khai mạc, chỉ đạo Hội nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trình bày báo cáo tổng thể Hội nghị chuyên đề về tổng quan, thách thức, cơ hội và giải pháp chuyển đổi mô hình phát triển cho ĐBSCL. Báo cáo nêu rõ tính độc đáo của ĐBSCL - vùng đất nhiều thuận lợi, lắm khó khăn với những cơ hội, thách thức, qua đó đề xuất những giải pháp thiết thực, cụ thể, khả thi, mang tính đột phá cho vùng đất này. Toàn bộ tham luận, ý kiến phát biểu của các nhà khoa học, chỉ đạo thực tiễn tại Hội nghị và đặc biệt là sự chỉ đạo của Thủ tướng sẽ là cứ liệu quan trọng cho Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL trong thời gian tới.n Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiến tạo, phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long m HÀ KHANH Vấn đề - Sự kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc, chỉ đạo Hội nghị Tµi nguyªn vµ M«i tr ưêng Kú 2 - Th¸ng 10/20174 Ngày 13/10/2017, dưới sựchủ trì của Bộ trưởngTrần Hồng Hà, Bộ TN&MT đã xem xét, đánh giá các nhiệm vụ, kế hoạch được thực hiện từ đầu năm, bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thành mục tiêu trong thời gian trong ba tháng còn lại của năm. Nhiều kết quả ghi nhận Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2017, Bộ tập trung triển khai đánh giá tình hình thực hiện chủ trương, CSPL, chiến lược, quy hoạch tập trung vào các lĩnh vực có tác động đến phát triển KT-XH, BVMT như đất đai, khoáng sản, biển và hải đảo, môi trường. Đã cơ bản hoàn thành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCHTƯ về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; phối hợp với các Bộ, ngành triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của BCHTƯ về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; chuẩn bị sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai thác đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản. Trình Quốc hội dự án Luật Đo đạc và bản đồ; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 07 Nghị định, 01 Quyết định; trình TTgCP 09 đề án và ban hành theo thẩm quyền 37 Thông tư. Ngoài ra, Bộ đã trình 02 dự thảo Chỉ thị để chấn chỉnh thi hành chính sách, pháp luật, chỉ đạo các biện pháp, giải pháp nhằm chấn chỉnh, tăng cường thi hành Luật Đất đai, xây dựng Hệ thống thông tin đất đai; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi. Thực hiện Chỉ thị số 20/CT- TTg ngày 17/5/2017 của TTgCP về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Bộ đã điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017; hướng dẫn địa phương xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 nhằm bảo đảm sự thống nhất, tránh chồng chéo giữa Trung ương và địa phương. Bộ đã tiến hành 17 cuộc thanh tra, kiểm tra và 02 cuộc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra. Tiếp nhận, phân loại, xử lý 2.527 lượt đơn, tương ứng với 1.368 vụ việc, phải xử lý là 1.368 vụ việc; trong đó có 21 vụ việc TTgCP giao, 23 vụ việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của Bộ, 27 vụ việc đã có quyết định giải quyết cuối cùng và 111 vụ việc đã có quyết định giải quyết lần hai của địa phương, 1.186 vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (chiếm 87% số vụ việc). Bộ đã cử Đoàn thẩm tra, xác minh 31/39 vụ việc TTgCP giao (trong đó có 18 vụ việc từ năm 2016 chuyển sang); đã báo cáo TTgCP giải quyết 10 vụ việc, kết quả có 04 vụ việc khiếu nại đúng, 03 vụ việc khiếu nại có đúng, có sai và 03 vụ việc khiếu nại sai. Cử đoàn thẩm tra xác minh 26/36 vụ việc thuộc thẩm quyền của Bộ (có 13 vụ việc từ năm 2016); đã có văn bản giải quyết 16 vụ việc với nội dung thống nhất với giải quyết của địa phương; 02 vụ việc có văn bản đề nghị địa phương giải quyết lại theo quy định pháp luật. Ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ về rà soát, đơn giản hóa và cắt giảm TTHC rườm rà, phức tạp, phiền hà cho doanh nghiệp. Trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về Đề án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi QLNN của Bộ; hoàn thiện khung pháp lý cho thực hiện các giao dịch điện tử hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020 thuộc phạm vi Bộ TN&MT; công bố Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia; triển khai thử nghiệm cung cấp 20 dịch vụ công trực tuyến tại Bộ từ mức độ 3 trở lên. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết hóa TTHC tại Văn phòng một cửa. Trong 9 tháng, Bộ thực hiện xử lý tổng số 2.132 hồ Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017 m THANH BÌNH Vấn đề - Sự kiện 5Tµi nguyªn vµ M«i tr ưêng Kú 2 - Th¸ng 10/2017 sơ, trong đó tiếp tục xử lý 711 hồ sơ chuyển tiếp (năm 2016) và 1.421 hồ sơ nộp mới (năm 2017). Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm Đánh giá về các nhiệm vụ còn lại của Bộ 3 tháng cuối năm 2017, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhận định các đơn vị được giao nhiệm vụ phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều, đặc biệt là công tác xây dựng các văn bản QPPL. Bộ trưởng chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị của Bộ cần quan tâm sát sao, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên được giao. Các đơn vị cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau: Trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Đo đạc và bản đồ tại kỳ họp thứ IV; hoàn thiện hồ sơ trình Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam đến năm 2050 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017 - 2025; tiếp tục đánh giá tình hình thi hành để đề xuất sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, Luật BVMT năm 2014; trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật BVMT; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 10 đề án; ban hành theo thẩm quyền 39 Thông tư. Tập trung triển khai Kế hoạch đã điều chỉnh thanh tra, kiểm tra năm 2017 về TN&MT. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tổ chức giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền các vụ việc khiếu nại, tố cáo, không để hình thành các điểm nóng, phức tạp, khiếu kiện vượt cấp; đặc biệt là các vụ việc TTgCP giao, các vụ việc tồn đọng kéo dài. Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ, trong đó tập trung rà soát, đánh giá và kiện toàn các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, đơn vị trực thuộc các Tổng cục. Hướng dẫn địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về TN&MT ở địa phương. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu TN&MT phục vụ công tác quản lý. Rà soát, điều chỉnh các chương trình điều tra cơ bản, định kỳ để điều chỉnh vốn đầu tư. Triển khai nghiêm túc các Quy chế về công tác kế hoạch tài chính; nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ chuyên môn. Xác định danh mục đề tài, nhiệm vụ KHCN năm 2018. Đẩy mạnh triển khai Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, xây dựng Khung kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ; xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT; triển khai thực hiện dự án, nhiệm vụ để đảm bảo cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Phối hợp với Văn ph
Tài liệu liên quan