Tế bào eukaryote- Prokaryote

Tế bào eukaryote (tiếng Latin có nghĩa là có nhân thật sự) thường lớn gấp 10 lần về kích thước so với tế bào prokaryote do đó gấp khoảng 1.000 lần về thể tích. Điểm khác biệt quan trọng giữa prokyryote và eukaryote là tế bào eukaryote có các xoang tế bào được chia nhỏ do các lớp màng tế bào để thực hiện các hoạt động trao đổi chất riêng biệt.

pdf8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 9240 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tế bào eukaryote- Prokaryote, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tế bào eukaryote- prokaryote Tế bào eukaryote - Nhân chuẩn Tế bào eukaryote (tiếng Latin có nghĩa là có nhân thật sự) thường lớn gấp 10 lần về kích thước so với tế bào prokaryote do đó gấp khoảng 1.000 lần về thể tích. Điểm khác biệt quan trọng giữa prokyryote và eukaryote là tế bào eukaryote có các xoang tế bào được chia nhỏ do các lớp màng tế bào để thực hiện các hoạt động trao đổi chất riêng biệt. Trong đó, điều tiến bộ nhất là việc hình thành nhân tế bào có hệ thống màng riêng để bảo vệ các phân tử DNA của tế bào. Tế bào eukaryote thường có những cấu trúc chuyên biệt để tiến hành các chức năng nhất định, gọi là các bào quan. Các đặc trưng của tế bào eukaryote: • Tế bào chất thường không nhìn thấy những thể hạt như ở prokaryote vì rằng phần lớn ribosome của chúng được bám trên mạng lưới nội chất. • Màng tế bào cũng có cấu trúc tương tự như ở prokaryote tuy nhiên thành phần cấu tạo chi tiết lại khác nhau một vài điểm nhỏ. Chỉ một số tế bào eukaryote có thành tế bào. • Vật chất di truyền trong tế bào eukaryote thường gồm một số phân tử DNA mạch kép thẳng, được cô đặc chủ yếu bởi các protein histone tạo nên cấu trúc nhiễm sắc thể. Mọi phân tử DNA được lưu giữ trong nhân tế bào với một lớp màng nhân bao bọc. Một số bào quan (ty thể và lạp thể) của eukaryote có chứa DNA mạch kép vòng riêng. • Một số tế bào eukaryote có thể di chuyển nhờ tiêm mao hoặc tiên mao. Những tiên mao thường có cấu trúc phức tạp hơn so với prokaryote. Mô hình một tế bào động vật điển hình. Các bào quan: (1)-hạch nhân; (2)- nhân; (3)- ribosome; (4)- túi tiết; (5)- lưới nội chất hạt, (6)- bộ máy Golgi, (7)- khung xương tế bào, (8)- lưới nội chất trơn, (9)- ty thể, (10)- không bào, (11)- tế bào chất, (12)- lysosome, (13)- trung thể. Tế bào prokaryote - Nhân sơ Prokaryote là nhóm tế bào không có màng nhân. Đây là đặc điểm chính để phân biệt với các tế bào eukaryote. Prokaryote cũng không có các bào quan và cấu trúc nội bào điển hình của tế bào eukaryote. Hầu hết các chức năng của các bào quan như ty thể, lục lạp, bộ máy Golgi được tiến hành trên màng sinh chất. Tế bào prokaryote có 3 vùng cấu trúc chính là: (i) tiên mao (flagella), tiêm mao, hay lông nhung (pili) - các protein bàm trên bề mặt tế bào; (ii) vỏ tế bào bao gồm capsule, thành tế bào và màng sinh chất; (iii) vùng tế bào chất có chứa DNA genome, các ribosome và các thể vẩn (inclusion body). Các đặc trưng của tế bào prokaryote : • Tế bào chất là phần dịch lỏng chiếm hầu hết thể tích tế bào, khuếch tán vật chất và chứa các hạt ribosome nằm tự do trong tế bào. • Màng sinh chất là lớp phospholipid kép phân tách phần tế bào chất với môi trường xung quanh. Màng sinh học này có tính bán thấm, hay còn gọi là thấm có chọn lọc. • Hầu hết các tế bào prokaryote đều có thành tế bào (trừ Mycoplasma, Thermoplasma (archae) và Planctomycetales. Chúng được cấu tạo từ peptidoglycan và hoạt động như một rào cản phụ để chọn lọc những chất vào ra tế bào. Thành tế bào cũng giúp vi khuẩn giữ nguyên hình dạng và không bị tác động của áp suất thẩm thấu trong môi trường nhược trương. • Nhiễm sắc thể của tế bào prokaryote thường là một phân tử DNA dạng vòng (trừ vi khuẩn Borrelia burgdorferi và một số khác; xem chương 2). Mặc dù không phải có cấu trúc nhân hoàn chỉnh, DNA được cô đặc trong vùng nhân. Tế bào prokaryote còn chứa những cấu trúc DNA ngoài nhiễm sắc thể gọi là plasmid, nó cũng có dạng vòng nhưng nhỏ hơn DNA nhiễm sắc thể. Trên các plasmid thường chứa các gene có chức năng bổ sung, ví dụ kháng kháng sinh. • Tế bào prokaryote mang các tiên mao giúp tế bào di chuyển chủ động trong môi trường. Cấu trúc tế bào của vi khuẩn được mô tả ở hình sau :
Tài liệu liên quan