Test English

1/ Listen {Nghe } Hello .I am .What ‘ s you name ? Mum ,I am hungry . I want . Good morning teacher ! .,see you again! Ha ve some . Shh ! Be Quiet ! Hello Benny. Hi . No, it is my bear

ppt8 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Lượt xem: 832 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Test English, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TEST ENGLISH 1/ Listen {Nghe } Hello .I am .........What ‘ s you name ? Mum ,I am hungry . I want ............Good morning teacher !........,see you again!Ha ve some ...........Shh ! Be Quiet !Hello Benny. Hi ........No, it is my bear2/ Speak English { đọc tiếng anh }Hello , I am Benny Hello ,I am TeacherI am a doctorHave some soup This is my pillowBe quiet !3/Writing {Viet }It is a ............My name is ............Hello , good morning ............He is a ................Have some ...............I want ............. .No , .........Not todayIt............ I am ..............4/ Speaking { Noi }Hello ,I am Benny .What is your name ?-----......................................I want Candy . And you ?-----.......................................That is my pillow .What is that ?------ It is my ......................... Exersice 1 Điền chữ Blaket bar illowSup chiken nooleHunry hury quitet ho cld raingsnny soing dotorFmer polce officr Exersice 2Nối 1.I am hot a. Trời tuyết2.Chicken b. Cái mền3.Snowing c. Thịt gà4.Noddles d. Bác sĩ5.Bear e. Mì xào6.Doctor. f. Kem7.Candy g.Con gấu 8.Ice – cream h.KẹovideoWatch video
Tài liệu liên quan